25 nya lägenheter för 9 000 studenter!

Läs original

25 nya lägenheter för 9 000 studenter! Bristen på studentbostäder i Uppsala diskuterades på en träff anordnad av Sveriges Byggindustrier, BI, och Sveriges Förenade Studentkårer, SFS, på Uppsala universitet tisdagen den 12 mars. Det är svårare än någonsin att få en studentbostad i Uppsala. Regeringens plan att fortsätta bygga ut den högre utbildningen innebär att antalet studieplatser kommer att öka, men byggandet av studentbostäder hänger inte med i samma takt, visar en rapport från Sveriges Byggindustrier. Längst är köerna för studentbostäder i Stockholm och Göteborg. Men bostadsrapporten visar att situationen försämrats akut även för Uppsalas studenter: · 9 000 studenter väntar på en bostad · Endast 25 nya studentbostäder är planerade - ska vara färdiga december 2002 · Ytterligare 3 000 studenter kan vara på väg - Bristen på studentbostäder har många negativa effekter. Antagna personer riskerar att tvingas tacka nej till sin studieplats. Studenter som oroar sig för var man ska bo nästa månad får en försämrad studiekvalitet, säger Johan Almqvist, vice ordförande för Sveriges Förenade Studentkårer, SFS. Utbildningsminister Thomas Östros förslag, om att fler ska påbörja högre studier senast vid 25 års ålder, är en lovvärd målsättning. För att denna målsättning ska kunna förverkligas behövs fler studentbostäder. Det är inte logiskt att ha en utbildningspolitik som uppmuntrar ungdomar att påbörja högre studier, men en bostadspolitik som drar i rakt motsatt riktning. Vad krävs för att stimulera byggandet av flera studentbostäder i Uppsala och på andra studieorter i Sverige? - Det finns flera faktorer som bromsar byggandet, men den absolut viktigaste förklaringen till det låga bostadsbyggandet är det höga skatteuttaget på bostäder. Den effektivaste åtgärden för att få fart på bostadsbyggandet är att sänka byggmomsen, säger Jessica Johansson, ansvarig för bostadsfrågor inom Sveriges Byggindustrier. För kompletterande information ring Jessica Johansson, 08-698 58 84 alt 0709-25 58 84 eller Johan Almqvist 08-54 57 01 06 alt 070-54 57 066. Sveriges Byggindustrier är de enskilda byggföretagens bransch- och arbetsgivarorganisation. För ytterligare information, se Internet www.bygg.org. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/03/12/20020312BIT01180/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/03/12/20020312BIT01180/wkr0002.pdf

Kontakt

Prenumerera

Dokument & länkar