Ändrade ROT-regler kan bli ett hårt slag mot byggmarknaden i nordöstra Skåne

Läs original

I Nordöstra Skåne har sysselsättningen inom byggindustrin ökat med 21 procent mellan 2007 och 2013 samtidigt som byggvolymen ökat från cirka 3 miljarder till drygt 5 fördelat på 3 år, enligt de regionala prognoser som tas fram av Sveriges Byggindustrier. Den positiva utvecklingen har sin grund i ett ökat bostadsbyggande och satsningar på rådhusbygge och skolor i Kristianstads kommun. En annan bidragande orsak är ökade ROT-volymer som varit avgörande för att hålla upp sysselsättningen i de mindre kommunerna i regionen. 

- Med försämrade ROT-regler riskerar vi att en hel del jobb försvinner in i den svarta marknaden och då kommer byggbolag att slås ut på mindre orter, detta är oroande, säger Anders Fredriksson, lokalchef Sveriges Byggindustrier Kristianstad

Kristianstad spelar en viktig roll för regionens utveckling och byggvolymen inom Kristianstads kommun står för cirka 60 procent av byggvolymen under prognosperioden. Under det senaste året har kommunen vunnit flera pris bland annat årets stadskärna och årets bygge.

- För att nordöstra Skåne ska utvecklas vidare gäller det att fler kommuner visar framfötterna. En långsiktigt hållbar tillväxt i regionen kräver att fler kommuner tar efter och drar nytta av den framtidsanda som vi idag ser i Kristianstad, avslutar Anders Fredriksson.

Se prognosen här

Nationell prognos här

För ytterligare information, kontakta gärna Anders Fredriksson, chef Sveriges Byggindustrier Kristianstad, tel. 070-22 38 325, anders.fredriksson@sverigesbyggindustrier.se

Pressbilder: http://www.mediabank.bygg.org

Sveriges Byggindustrier (BI) är bransch- och arbetsgivarorganisation för bygg- och anläggningsföretag verksamma i Sverige. 3100 medlemsföretag samverkar inom förbundet för att skapa goda förutsättningar och villkor för byggindustrin och dess anställda. Vår vision är ett hållbart samhällsbyggande i världsklass. Se www.sverigesbyggindustrier.se

Taggar:

Kontakt

Prenumerera

Dokument & länkar