Avtal klart för tjänstemän i byggföretagen

Läs original

Sveriges Byggindustrier har träffat nya kollektivavtal på tjänstemannaområdet med Ledarna, Sveriges Ingenjörer och Unionen för perioden 1 april 2013 till 31 mars 2016. Avtalen löper på 36 månader och löneökningarna ligger inom märket på 6,8 procent.

De nya kollektivavtalen innebär bland annat att även Sveriges Ingenjörer från år 2014 kommer att ha ett så kallat sifferlöst processlöneavtal. Detta har byggindustrin haft med Ledarna sedan år 1993.

Parterna har även uppdaterat anställningsformerna i avtalen samt tillsatt ett antal arbetsgrupper, bland annat om ett eventuellt nytt löneavtal med Unionen. Det kommer även att tillsättas en arbetsgrupp om mångfaldsfrågor och en inom ämnesområdet hållbara chefer.

För ytterligare information, kontakta Åke Johnson, Sveriges Byggindustrier, 0708-68 12 77

Pressbilder: http://www.bygg.org/press/bildarkiv__322

Sveriges Byggindustrier (BI) är bransch- och arbetsgivarorganisation för bygg- och anläggningsföretag verksamma i Sverige. 3200 medlemsföretag samverkar inom förbundet för att skapa goda förutsättningar och villkor för byggindustrin och dess anställda. Vår vision är ett hållbart samhällsbyggande i världsklass. Se www.bygg.org

Kontakt

Prenumerera

Media

Media