BI stämmer Byggnads till Arbetsdomstolen

Läs original

BI stämmer Byggnads till Arbetsdomstolen Sveriges Byggindustrier (BI) stämmer Byggnads till Arbetsdomstolen med miljonskadestånd för olovliga stridsåtgärder mot bemanningsföretag inom byggbranschen. Byggnads agerande utgör ett allvarligt brott mot den grundläggande fredsplikten i kollektivavtalen. Företag som avser hyra in arbetskraft har enligt Medbestämmandelagen skyldighet att förhandla med den fackliga motparten innan bemanningsföretaget anlitas. I Stockholms-området har Byggnads en längre tid vägrat följa lagar och gällande kollektivavtal genom att medvetet förhala dessa förhandlingar och därmed har Byggnads i praktiken förbjudit och stoppat all in- och uthyrning av arbetskraft i byggbranschen. - Det är märkligt att Byggnads så systematiskt struntar i att följa det kollektivavtal som de annars är så stolta över. Byggnads ogillar bemanningsföretag och använder nu sin makt till att försöka slå ut två av BI:s medlemsföretag, Helpman och ExpanderaMera, säger Bo Antoni, VD för Sveriges Byggindustrier. Bemanningsföretagen fyller en funktion på byggarbetsmarknaden. Byggnads orsakar genom sitt agerande stor ekonomisk skada både för de två företagen, deras medarbetare och kunder. - Vi har under en längre tid försökt förmå Byggnads att sluta med sina olovliga stridsåtgärder. Vi ser nu ingen annan möjlighet än att vända oss till Arbetsdomstolen för att få Byggnads att respektera lagar och gällande kollektivavtal och att upphöra med olovliga stridsåtgärder och kollektivavtalsbrott, säger Bo Antoni. Mot bakgrund av frågans vikt och karaktär har skadeståndsanspråket som riktas mot Byggnads fastställts till över en miljon kronor. Därtill kommer ekonomiska skadestånd att yrkas för de drabbade medlemsföretagen. BI beviljar medlemskap till bemanningsföretag vars verksamhet och affärsidé är inriktade på att hyra ut kompetens och resurser till traditionella byggföretag. I likhet med övriga medlemsföretag inom BI har de berörda bemanningsföretagen ett giltigt och gällande kollektivavtal. Pictures available at: http://www.newsonline.nu/imgway/index.asp?pmid=31373 För kompletterande information ring Bo Antoni, 08-698 58 36 eller 0708-25 58 36 Jessica Löfström, VD ExpanderaMera, 08-530 343 78 eller 070-774 87 53 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/04/20031104BIT00900/bild.html Pictures http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/04/20031104BIT00900/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/04/20031104BIT00900/wkr0002.pdf

Kontakt