Bostadsbristen - ett hinder för tillväxt

Läs original

Bostadsbristen - ett hinder för tillväxt · Nästan 7 av 10 svenskar anser att det borde byggas fler bostäder än vad som görs för närvarande. · 5 av 10 anser att det råder bostadsbrist i den egna kommunen. · Fler än 8 av 10 anser att det råder bostadsbrist i andra delar av landet än där de själva bor. · Fler än 9 av 10 anser att bostadsbrist är ett stort hinder för dem som vill flytta till en storstad för att arbeta. · Drygt 7 av 10 tror att det svenska bostadsbeståndet är yngre eller lika gammalt som bostadsbestånden i andra EU-länder. Det visar en Temo-undersökning som genomförts på uppdrag av Sveriges Byggindustrier. Temo-undersökningen presenterades på ett seminarium som Sveriges Byggindustrier anordnade den 18 december, om myter och missförstånd i den svenska bostadsdebatten. Drygt 7 av 10 tillfrågade svarar att bostadsbeståndet i Sverige är yngre än bostadsbestånden i andra EU-länder. Enligt Bo Antoni är detta ett exempel på en myt: - I själva verket har Sverige idag ett av de äldsta bostadsbestånden i hela EU. Nästan 70 procent av de svenska bostäderna är byggda före 1970. Bara i Belgien, Tyskland och Storbritannien är en större andel av bostäderna så gamla. Bo Antoni menar också att Temo-undersökningen visar hur bostadsbristen utgör ett hinder för ekonomisk tillväxt - Om fler än 9 av 10 anser att bostadsbrist är ett hinder för dem som vill flytta till en storstad och arbeta, har vi ett problem. Det betyder att bostadsbristen leder till att många möjligheter går till spillo och att färre jobb blir utförda. 1 000 personer har svarat i Temo-undersökningen. Den genomfördes i juni 2001, men har tidigare inte publicerats. För kompletterande information, kontakta Jessica Johansson, ansvarig för bostadsbyggandet inom Sveriges Byggindustrier, tfn 08-698 58 84, 070-25 58 84, jessica.johansson@bygg.org. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/18/20011218BIT00340/bit0003.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/18/20011218BIT00340/bit0003.pdf

Kontakt

Prenumerera

Dokument & länkar