Bra initiativ, nu krävs politiskt mod

Läs original

I Svenska Dagbladet kan vi idag läsa att Swedbanks ekonomer har räknat på att bostadsbristen i Stockholm kostar Sveriges ekonomi 21 miljarder kronor/år i utebliven tillväxt. Enligt en debattartikel i Dagens Nyheter har staten, landstinget och fyra kommuner enats om hur Stockholm ska bygga ut tunnelbanan och öka bostadsbyggandet. Det blir enligt artikeln nio nya tunnelbanestationer och 78.000 nya bostäder.

– Det ska bli mycket intressant att läsa Stockholmsutredningens förslag där jag förväntar mig att tidsplan och finansieringslösningar ingår. En god start men det krävs mycket mod och beslutsamhet för ett snabbt genomförande, säger Lars Redtzer, ansvarig infrastruktur Sveriges Byggindustrier.

Lars Redtzer föreslår vidare bildande av ett projektbolag för genomförande med gemensamt aktieägarskap mellan intressenterna.

– Det är en klok satsning som gynnar tillväxten. För att bygga fler bostäder krävs mer och bättre infrastruktur, samtidigt måste också processen för att ta fram planer och bygglov gå betydligt snabbare än idag. 78 000 bostäder till 2020 eller 2030 innebär stor skillnad i bostadsförsörjningen, säger Björn Wellhagen, näringspolitisk chef Sveriges Byggindustrier.

 

För ytterligare information, kontakta gärna Björn Wellhagen, näringspolitisk chef och ansvarig bostadsfrågor Sveriges Byggindustrier, 0708 99 58 65, bjorn.wellhagen@bygg.org eller Lars Redtzer, ansvarig infrastruktur Sveriges Byggindustrier 072 538 02 10, lars.redtzer@bygg.org

Pressbilder: http://www.mediabank.bygg.org

Sveriges Byggindustrier (BI) är bransch- och arbetsgivarorganisation för bygg- och anläggningsföretag verksamma i Sverige. 3200 medlemsföretag samverkar inom förbundet för att skapa goda förutsättningar och villkor för byggindustrin och dess anställda. Vår vision är ett hållbart samhällsbyggande i världsklass. Se www.bygg.org

Taggar:

Kontakt

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Det ska bli mycket intressant att läsa Stockholmsutredningens förslag där jag förväntar mig att tidsplan och finansieringslösningar ingår. En god start men det krävs mycket mod och beslutsamhet för ett snabbt genomförande
Lars Redtzer, ansvarig infrastruktur Sveriges Byggindustrier
Det är en klok satsning som gynnar tillväxten. För att bygga fler bostäder krävs mer och bättre infrastruktur, samtidigt måste också processen för att ta fram planer och bygglov gå betydligt snabbare än idag. 78 000 bostäder till 2020 eller 2030 innebär stor skillnad i bostadsförsörjningen
Björn Wellhagen, näringspolitisk chef Sveriges Byggindustrier