Byggföretagen fortsätter att satsa på arbetsmiljön, trots besparingar och arbetskraftneddragningar

Läs original

Den nya rapporten Arbetsskador inom byggindustrin från Byggindustrins Centrala Arbetsmiljöråd (BCA) visar att arbetsolyckorna fortsätter att minska. Detta trots att branschen just nu står inför en allvarlig ekonomisk kris, där många företag tvingas till besparingar och nedskärningar.

Byggföretagen fortsätter att prioritera arbetsmiljöarbetet även i hårdare tider. Arbetet har gett resultat. Byggarbetsmiljön i Sverige är sedan länge i världsklass. Även inom EU har de andra länderna långt att gå för att komma upp i den nivå som arbetsmiljön håller i Sverige. Europeisk statistik visar att svensk byggindustri har mindre än en tredjedel av EU-genomsnittet av olyckor. – Det är roligt att se att även när branschen på allvar har börjat känna av konjunkturnedgången fortsätter företagen att sätta arbetsmiljöarbetet i fokus, säger Björn Samuelson, arbetsmiljöexpert på Sveriges Byggindustrier (BI). Antalet arbetsskador fortsätter att minska. Under 2008 sjönk olycksfrekvensen till 11,3 olyckor/1000 sysselsatta. Sedan 2002 har byggolyckorna minskat med över 30 procent och arbetssjukdomarna med mer än 50 procent. Största minskningen av olyckstalen ligger på ras och fallolyckor, vilket kan indikera att uppmärksamheten kring de ofta svåra fallolyckorna har skärpt det förebyggande arbetet ytterligare. – Det finns risker i byggverksamhet som inte finns i andra branscher. Därför är olyckstalen högre än vid t ex kontorsarbete. Samtidigt är trivseln bättre än i någon annan bransch och sjukfrånvaron mindre än i alla andra näringsgrenar vilket visar att byggföretagen verkligen prioriterar detta område, kommenterar Bo Antoni, VD Sveriges Byggindustrier. BCA:s rapport visar att det under 2008 inträffade 14 dödsfall i samband med bygg- och anläggningsarbeten. Efter en inledning av året med ovanligt många dödsolyckor, som också uppmärksammades i media, minskade antalet väsentligt efter sommaren och under årets sista fyra månader omkom en person. En förklaring till ökningen i början av året kan vara det stora antalet sysselsatta och att många ovana kommit in i branschen under högkonjunkturen. – Sammanfattningsvis kan vi konstatera att byggbranschen arbetar alltmer aktivt med att förbättra sina säkerhetsrutiner, vilket har resulterat i stadigt sjunkande olyckstal, en låg sjukfrånvaro och hög trivsel, avslutar Björn Samuelson. För ytterligare information kontakta Björn Samuelson, 08-698 58 09. Du kan även se när VD Bo Antoni uttalar sig om LO:s debattartikel i DN 22/6 här: http://www.byggindustrin.com/webb-tv/bo-antoni-om-arbetsmilj-och-skyddsombud__6584

Taggar:

Kontakt

Prenumerera

Dokument & länkar