Byggnads måste minska aptiten

Läs original

Byggnads har varslat Maskinentreprenörerna (ME) om strejk. Byggnads har också varslat Sveriges Byggindustrier (BI) om strejk, i sympati med sig själv, för att uppnå ett kollektivavtal med ME som över tre år kostar 20-25 procent. Om Byggnads avstår från det dyraste kravet blir kostnaden för resterande krav drygt 13 procent.

Byggnads krav på löneökningar samt bland annat Avtalspension SAF-LO och arbetstidsförkortning kostar drygt 13 procent. I tillägg till detta kräver Byggnads att anställda i ME-företag, som är verksamma som underentreprenörer till ett byggföretag, ska få samma lön som de högst betalda yrkesarbetarna i byggföretaget. Detta krav kostar minst 8 procent.

BI och Byggnads tecknade den 24 april, under pågående strejk, kollektivavtal. Detta avtal kostar 10,2 procent över tre år, vilket är helt i linje med den gällande normen för de högre avlönade yrkesarbetarna inom LO. Därmed borde arbetsfreden vara säkrad för BI:s medlemsföretag.

BI och Byggnads var i våras på ett tidigt stadium överens om att kostnaden för Byggnads- och Anläggningsavtalen skulle vara 10,2 procent. Byggnads strejk mot BI syftade till att uppnå andra ändringar och tillägg till kollektivavtalet. Byggnads fick genom strejken i princip alla sina krav tillgodosedda.

I morgon förmiddag väntas medlarna lämna sitt avtalsförslag till Byggnads och ME. Parterna ska svara under eftermiddagen.

Byggnads har i olika sammanhang framfört att de önskar att BI ska delta i Byggnads förhandlingar med ME.

- Det finns många frågor som är gemensamma i olika kollektivavtal och som kan finnas anledning att samordna. Vi är inte främmande för en sådan diskussion med Byggnads och andra fack. Vi tycker dock att det är olämpligt att BI ska delta när Byggnads och ME ska träffa avtal, säger Bo Antoni, VD för Sveriges Byggindustrier.

Byggnads framför också att de med oro ser hur både svenska och utländska företag emellanåt inte följer gällande lag. Vi delar Byggnads oro. Sund konkurrens både för arbetstagare och företag förutsätter att både lagar följs och att till exempel löner uppgår åtminstone till avtalets lägsta lön.

- BI och Byggnads har tillsammans med övriga byggarbetsgivare och byggfack sedan flera år ett utmärkt samarbete för att motverka svartarbete och ekonomisk brottslighet i byggsektorn. Vi ser gärna att vi också kan hitta samarbetsformer med Byggnads som syftar till att försvåra för andra former av oseriös konkurrens, avslutar Bo Antoni.

För fördjupad bakgrundsbeskrivning se BI:s pressmeddelande den 21/10.

För ytterligare information kontakta Bo Antoni, VD i BI, mobil 0709-25 58 36

Kontakt

Prenumerera

Dokument & länkar