Byggnads varslar om byggstrejk

Läs original

I dag varslade Byggnads om stridsåtgärder mot företag som är medlemmar i Sveriges Byggindustrier. Varslet är utformat i tre etapper att träda i kraft 1 april, 8 april och 15 april.

Parterna är ense om att det behövs ordning och reda i byggbranschen, men inte hur detta ska gå till. Sveriges Byggindustrier vill utveckla branschens gemensamma kontrollsystem ID06 och se regler och lagar som inkluderar alla företag i branschen. Byggnads vill däremot införa ett huvudentreprenörsansvar med solidaransvar i kollektivavtalet - som innebär att företag tvingas ta ett ekonomiskt ansvar för andra företags anställda.

- Det kan vi aldrig gå med på. Byggnads förslag når inte målet utan skapar olika förutsättningar för olika företag. Dessutom är det både olagligt och olämpligt. Vi vill ha sund konkurrens genom lagar och regler som når hela branschen, inte bara den tredjedel som har kollektivavtal, säger Mats Åkerlind, vice vd och förhandlingschef Sveriges Byggindustrier.

Under ett års tid har Sveriges Byggindustrier och Byggnads haft en gemensam arbetsgrupp som har förhandlat kring den enskilda frågan att lösa oegentligheter i entreprenörskedjor. Det arbetet avslutades i samförstånd med att Byggnads fick ökat fackligt inflytande i hela kedjan samt att huvudentreprenören fick ökat ansvar. Men Byggnads ändrade sig och sa upp avtalet. I stället för att närma sig varandra har Byggnads nu varslat om stridsåtgärder från den 1 april.

- Byggnads agerande är oansvarigt. Vad har de egentligen för agenda? De fick ett utökat huvudentreprenörsansvar för en dryg månad sedan. Hela branschen jobbar för säkra arbetsplatser, arbetsmiljölagen skärps den 1 juli, finansdepartementet har lagt fram förslag på närvaroliggare och oannonserade arbetsplatsbesök, lägsta lönen inom Byggavtalet är 24.500 kronor i månaden. Ändå säger Byggnads upp avtalet och varslar om stridsåtgärder. En strejk som skulle påverka ekonomin i hela landet och särskilt på lokal nivå där jobben hotas. Strejken får även stora följdeffekter inom andra branscher som industri, handel och transportnäring, avslutar Mats Åkerlind.

Kontakter tas nu med Medlingsinstitutet för att få en medlare som kan hjälpa till att bygga upp förtroendet mellan parterna så att de kan komma tillbaka till förhandlingsbordet.

Bilagor; Byggnads varsel, inkl lista över arbetsplatser

För kompletterande information, kontakta Mats Åkerlind, 070-381 00 87, mats.akerlind@bygg.org

Pressbilder: http://www.mediabank.bygg.org

Sveriges Byggindustrier (BI) är bransch- och arbetsgivarorganisation för bygg- och anläggningsföretag verksamma i Sverige. 3100 medlemsföretag samverkar inom förbundet för att skapa goda förutsättningar och villkor för byggindustrin och dess anställda. Vår vision är ett hållbart samhällsbyggande i världsklass. Se www.bygg.org

Taggar:

Kontakt

Prenumerera

Media

Media

Citat

Vi vill ha sund konkurrens genom lagar och regler som når hela branschen, inte bara den tredjedel som har kollektivavtal.
Mats Åkerlind, vice vd och förhandlingschef Sveriges Byggindustrier