Fasadputsning av bostadspolitiken

Läs original

Sveriges Byggindustrier anser att det positiva med regeringens bostadspolitiska förslag främst är den översyn av regler för strandskyddet som utlovas samt att incitament skapas för att bättre utnyttja bostadsbeståndet. Det senare gynnar främst ungdomar och studenter.

– Vi anser det också angeläget att analysera beskattningen av hyresbostäder på ett objektivt sätt. Däremot förstår vi inte tankarna på ett utökat ROT-avdrag till hyresbostäder eftersom det inte kommer att påverka köp av svarta tjänster, säger Björn Wellhagen, ansvarig för bostadsfrågor på Sveriges Byggindustrier.

– Det negativa är att regeringen fortfarande inte tar tag i de grundläggande bristerna på bostadsmarknaden som exempelvis hyresregleringen. Hur länge ska vi få leva med hyresregleringens negativa effekter i form av svarta hyreskontrakt, långa bostadsköer och ombildningar, undrar Björn Wellhagen.

– Förslagen kommer sannolikt att ge vissa mindre positiva effekter, men det rör sig fortfarande om en fasadputsning av bostadspolitiken. Regeringen borde först säkerställa infrastrukturinvesteringar på en långsiktigt hållbar nivå, effektivisera plan- och bygglovsprocessen och verka för en friare hyressättning. Så skapas förutsättningar för en bättre fungerande bostadsmarknad, avslutar Björn Wellhagen.

För ytterligare information, kontakta Björn Wellhagen, expert Husbyggnad Sveriges Byggindustrier, tel. 0708-99 58 65, bjorn.wellhagen@bygg.org

Pressbilder: http://www.bygg.org/presskontakt/bildarkiv__322

Sveriges Byggindustrier (BI) är bransch- och arbetsgivarorganisation för bygg- och anläggningsföretag verksamma i Sverige. Över 3200 medlemsföretag samverkar inom förbundet för att skapa goda förutsättningar och villkor för byggindustrin och dess anställda. Vår vision är ett samhällsbyggande i världsklass. Se www.bygg.org

Taggar:

Kontakt

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar