Förödande för det svenska vägnätet

Läs original

Sveriges Byggindustrier är förbluffade över det oproportionerligt stora sympativarsel som Seko lagt i dag för att stödja Handelsanställdas förbund.
- Det här är ett dråpslag mot infrastrukturen och därmed mot en viktig samhällsfunktion. Det kommer att bli kaos på vägarna både i städerna och ut i landet, säger Mats Åkerlind, vice vd och förhandlingschef på Sveriges Byggindustrier.

Om varslet träder i kraft den 23 april innebär det total arbetsnedläggelse för 220 yrkesarbetare på 79 asfaltsverk runt om i landet, främst inom Skanska, NCC och Peab. Indirekt påverkas troligen över 10 000 personer.

- Vägarbeten har en kort säsong och påverkas av årstid och väder. Om asfaltsarbeten stoppas i den här omfattningen kommer det att förkorta säsongen och påverka infrastrukturen under lång tid framöver, säger Mats Åkerlind.

Varslet om sympatiåtgärder i Handelskonflikten är det största varslet som Seko någonsin riktat mot Sveriges Byggindustrier och Handelskonflikten har ingen anknytning alls till anläggningsbranschen. Detta sker efter att Väg- och Banavtalet undertecknats bara för några veckor sedan på 2,8 procent på tretton månader.

- Man kan ifrågasätta om rätten till sympatiåtgärder verkligen ska användas på det här sättet och om fackens agerande kommer att leda till att rätten inskränks. Detta är inte en jämställdhetssatsning utan kommer bara att medföra att andra grupper också vill ha kompensation, säger Mats Åkerlind.

2,6 procent på tolv månader är en hög nivå sett till den ekonomiska utvecklingen och de fackförbund som tecknat avtal på den nivån har visat att de tar ansvar för den svenska samhällsekonomin. Det är exportindustrin som har en normerande påverkan på lönebildning i enlighet med Industriavtalet som samtliga parter på arbetsmarknaden hittills har respekterat.

För kompletterande information, kontakta Mats Åkerlind, tfn 070-381 00 87, mats.akerlind@bygg.org

Pressbilder: http://www.bygg.org/presskontakt/bildarkiv__322

Sveriges Byggindustrier (BI) är bransch- och arbetsgivarorganisation för bygg- och anläggningsföretag verksamma i Sverige. Över 3200 medlemsföretag samverkar inom förbundet för att skapa goda förutsättningar och villkor för byggindustrin och dess anställda. BI:s prioriterade mål är ett modernt medarbetaravtal och en sund byggbransch. Se www.bygg.org

Taggar:

Kontakt

Prenumerera

Dokument & länkar