Fortsatt utarmning hotar vägnätet

Läs original

Fortsatt utarmning hotar vägnätet - Inte något av de senaste femtio åren har vi i Sverige satsat så lite av samhällets samlade resurser på väginvesteringar som nu. Fram till år 2010 minskar dessutom de avsatta resurserna med 25 procent! Så kommenterar Peter Stoltz, ekonom på Sveriges Byggindustrier (BI), den infrastrukturproposition som regeringen lade fram på onsdagen. Investeringarna i år utgör 0,3 procent av BNP. Under 1950- och 1960- talet satte vi av drygt en procent av BNP till väginvesteringar och under 1970- och 1980-talen ca 0,5 procent. - Mest anmärkningsvärt i regeringens förslag är att väginvesteringarnas andel av BNP kommer att minska till 0,2 procent år 2015, fortsätter Peter Stoltz. Den samlade trafiken på våra vägar väntas öka med 30 procent fram till 2010 samtidigt som de avsatta resurserna minskar med 25 procent jämfört med årets historiskt mycket låga nivå. - Obalanserna mellan behov och resurser kommer att leda till allvarliga problem för hela samhället. Om inte samhällets satsningar på vägnätet följer den allmänna ekonomiska utvecklingen kommer ett för klent dimensionerat vägnät att motverka den önskvärda ekonomiska tillväxten. Infrastrukturkapitalet måste inte bara bibehållas utan det måste öka i takt med den övriga ekonomins tillväxt. Mot den bakgrunden regeringens s k satsningar på väginvesteringar oacceptabelt låga, menar Peter Stoltz. - Rimligt vore att väginvesteringarna åtminstone bibehålls på samma nivå som genomsnittligt under perioden 1975-2000, dvs ca 0,5 procent av BNP. Ingen sansad bedömare torde kunna påstå att väginvesteringarna under dessa år var för höga, konstaterar Peter Stoltz. Regeringen måste agera nu. Det behövs en fördubbling av investeringsramen för vägarna! (För kompletterande information ring Peter Stoltz, 08-698 58 67 eller 0709-25 58 67) ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/03/20011003BIT00250/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/03/20011003BIT00250/bit0001.pdf

Kontakt

Prenumerera

Dokument & länkar