Gynnsam utveckling bryts i Kristianstadsregionen

Läs original

Byggindustrin är nationellt sett inne i en tuff period. I Kristianstadsregionen har en omfattande utbyggnad av offentliga och kommersiella lokaler hittills hållit byggindustrin under armarna. En färsk regional prognos från Sveriges Byggindustrier visar dock att den gynnsamma utvecklingen bryts nästa år.

Bostadsbyggandet i Kristianstadsregionen minskar 2013 för andra året i rad och kräftgången väntas fortsätta nästa år. Detta gäller för påbörjandet av såväl flerbostadshus som småhus.

– Nyproduktionen av bostäder har tagit mycket stryk i Kristianstadsregionen. Tyvärr ser vi inte några tecken på en förbättring under prognosperioden, säger Anders Fredriksson, chef Sveriges Byggindustrier Kristianstad.

Utbyggnaden av offentliga och kommersiella lokaler har i Kristianstadsregionen varit omfattande under ett par år. Det har handlat om arenor, köpcentra och ett nytt kommun- och regionhus. Den goda utvecklingen på lokalsidan fortsätter i år men bryts nästa år då en större nedgång väntas.  

– De senaste åren har det varit en mycket bra utveckling för lokalbyggandet, som delvis varit driven av Kristianstads 400 års jubileum. Nästa år går vi tillbaka till en mer normal investeringsnivå, fortsätter Anders Fredriksson.

Både offentliga och privata anläggningsinvesteringar minskar i år för att vända svagt uppåt nästa år.

– På anläggningssidan blir 2013 och 2014 något av en mellanperiod. Nästa stora entreprenad i regionen är en fortsatt utbyggnad av E22:an, men den påbörjas först 2015, avslutar Anders Fredriksson.

Mer information om Sveriges Byggindustriers lokala prognoser
Information om Sveriges Byggindustriers nationella konjunkturprognos
Se nyhetsinslag om den nationella prognosen 

För kompletterande information, kontakta:

Anders Fredriksson, chef BI Kristianstad, 070-22 38 325, anders.fredriksson@bygg.org
Lars-Johan Blom, ansvarig regionala prognoser BI, 070-925 5847, lars-johan.blom@bygg.org

Pressbilder: http://www.bygg.org/presskontakt/bildarkiv__322

Sveriges Byggindustrier (BI) är bransch- och arbetsgivarorganisation för bygg- och anläggningsföretag verksamma i Sverige. 3200 medlemsföretag samverkar inom förbundet för att skapa goda förutsättningar och villkor för byggindustrin och dess anställda. Vår vision är ett hållbart samhällsbyggande i världsklass. Se www.bygg.org

Taggar:

Kontakt

Prenumerera

Dokument & länkar