Klimatfärdplan 2050 saknar helhetsperspektiv

Läs original

Sveriges Byggindustrier har tagit del av Naturvårdsverkets underlag till Klimatfärdplan 2050 och anser att rapporten saknar samhällsbyggnadsperspektivet.
– Arbetet med rapporten är mycket viktigt eftersom ett långsiktigt visions- och scenarioarbete bidrar till förutsägbarhet. Därmed förbättrar det möjligheterna för byggindustrin att bidra till klimatpolitiken. Därför är det beklagligt att den inte har ett helhetsperspektiv, säger Danielle Freilich, miljöansvarig, Sveriges Byggindustrier.

Danielle Freilich menar att samhällsplanering med infrastruktur utöver byggnader och lokaler behöver ingå eftersom uppdraget handlar om mycket långsiktiga prognoser.

Sveriges Byggindustrier kommer att lämna ett utförligt remissvar längre fram men har skickat ett kort inlägg med de viktigaste synpunkterna. Av synpunkterna framgår att författarna till rapporten har blandat ihop uppgifter om ökad energieffektivisering med uppgifter om minskade klimatutsläpp.

– I rapporten konstateras att energieffektivisering i byggnadssektorn spelar en liten roll för utsläppsutvecklingen i Sverige. Ändå berör de föreslagna styrmedlen just detta och inte mer klimatpåverkande faktorer som byggtransporter, byggmaterial, bygg- och rivningsavfall, fortsätter Danielle Freilich.

Läs hela inlägget

För ytterligare information, kontakta Danielle Freilich, miljöansvarig Sveriges Byggindustrier, tel. 0708-69 85 10 , danielle.freilich@bygg.org

Pressbilder: http://www.bygg.org/presskontakt/bildarkiv__322

Sveriges Byggindustrier (BI) är bransch- och arbetsgivarorganisation för bygg- och anläggningsföretag verksamma i Sverige. 3200 medlemsföretag samverkar inom förbundet för att skapa goda förutsättningar och villkor för byggindustrin och dess anställda. Vår vision är ett hållbart samhällsbyggande i världsklass. Se www.bygg.org

Taggar:

Kontakt

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar