Kraftig minskning av byggolyckorna

Läs original

Byggolyckorna minskade under 2008 till 1 782, vilket enligt Sveriges Byggindustrier (BI) tyder på att arbetsmiljöarbetet har förbättrats väsentligt inom byggföretagen. Sedan 2002 har byggolyckorna minskat med över 30 procent.

2007 inträffade 1 834 byggolyckor jämfört med de 1 782 under 2008. I förhållande till antalet sysselsatta innebär det 11,3 olyckor per tusen sysselsatta, vilket kan jämföras med 12,6 året innan, som betyder en minskning med 10 procent. BI kan därför med tillfredsställelse konstatera att byggolyckorna har minskat med över 30 procent sedan 2002. – De fortsatt sjunkande olyckstalen är mycket positiva, säger Björn Samuelson, arbetsmiljöexpert på Sveriges Byggindustrier. Orsaken till denna goda utveckling är det avsevärt förbättrade arbetsmiljöarbetet i byggföretagen under senare år. Största minskningen av olyckstalen ligger på ras och fall, vilket kan indikera att uppmärksamheten kring de ofta svåra fallolyckorna har skärpt det förebyggande arbetet. – Med tanke på att byggvolymen under 2008 var en av de bästa i historisk tid, är det desto mer glädjande att byggföretagen trots ruschen har prioriterat arbetsmiljöarbetet, fortsätter Björn Samuelson. Även arbetssjukdomarna minskar. De senaste fem åren har antalet mer än halverats. För ytterligare information kontakta Björn Samuelson, 0709-25 58 09.

Kontakt

Prenumerera

Dokument & länkar