Låt byggbranschen pröva månadsrapportering på individnivå

Läs original

Byggbranschen i samverkan, BBIS, är helt överens om och står bakom det omdebatterade förslaget till månadsrapportering på individnivå. Vi är även helt överens om vikten av en ny lag där Skatteverket får göra oanmälda arbetsplatsbesök.

- Vi har arbetat tillsammans med svartarbetsproblematiken sedan 2005 . Förslaget med månadsrapportering är en viktig del i arbetet mot svartarbete. Det vore förödande för branschen om inte vi fick de här viktiga verktygen för att motverka svartarbete och för att stärka den sunda konkurrensen, säger Johan Lindholm, förbundsordförande Byggnads.

- Låt oss inom byggbranschen pröva månadsrapporteringen. Vi har all respekt för strävan att minska onödig administration för företagen. Men man måste lyfta blicken och se till en större helhet. Det största hotet mot företag och företagande är inte en välmotiverad administration, utan en osund konkurrens, säger Ola Månsson, vd Sveriges Byggindustrier.

BBIS ser inte att administrationen för de seriösa byggföretagen skulle öka mer än marginellt. Uppgifterna finns redan inom de seriösa företagens nuvarande löneadministration. En sådan rapportering skulle istället kraftfullt försvåra för oseriösa företag, då man skulle ha svårt att leverera en månadsvis rapportering.

I dagsläget kan oseriösa företag gömma sig bakom den klumpsumma som betalas in till Skatteverket. De kan därför alltid visa upp en omsättning som står i balans till inbetalda avgifter, utan att det syns om de har en svart omsättning som utförs av icke redovisad arbetskraft. Detta hade försvårats om man tydligt kopplade inbetalningarna till individen och rapporterade med tätare intervaller. Branschens system med närvaroredovisning och identitetskort (ID06) skulle sedan kunna hjälpa Skatteverket att koppla ihop inbetalningarna med den praktiska verkligheten.

Besök BBIS monter H17 på Byggmässan i Malmö 23-24 april

Under Byggmässan i Malmö 23-24 april finns BBIS på plats med attitydprojektet ” Ren Byggbransch”. Du som är på mässan, kom förbi så berättar vi mer om hur vi inom BBIS tillsammans jobbar i skolorna, i branschen och mot allmänheten för att skapa en byggsektor där företagen kan konkurrera på lika villkor, där kvalitet och utveckling står i centrum och där byggjobbarna har säkra arbetsförhållanden.

För ytterligare information, kontakta Johan Lindholm, ordförande, Byggnads, 070-306 65 40, johan.lindholm@byggnads.se eller Ola Månsson, vd Sveriges Byggindustrier,  076-787 87 04, ola.mansson@bygg.org

Nätverket Byggbranschen i samverkan: Byggcheferna/Ledarna, Byggnads, Elektriska Installatörsorganisationen EIO, Glasbranschföreningen, Maskin­entreprenörerna, Målareförbundet, Målaremästarna, Plåtslageriernas riksförbund, Seko, Sveriges Byggindustrier, Elektrikerna och VVS-företagen, se byggbranschenisamverkan.se samt www.renbyggbransch.nu

Taggar:

Kontakt

Prenumerera

Media

Media