Luftskeppens återkomst

Läs original

Nu tar byggsektorns olika aktörer ett samlat grepp för att skapa ekonomiskt och miljömässigt effektivare godstransporter. Kanske är luftskepp en del av lösningen.

Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF) och Peab har tagit fram en förstudie i syfte att beskriva luftskeppens potential som transportmedel inom bygg- och anläggningssektorn. Två företag, tyska CargoLifter och ryska Aerostatica, ingår i studien där man har analyserat tre typfall inom byggnadsindustrin. Det handlar om byggandet av en vindkraftspark, transport och uppförande av volymbyggda hus samt en platsbyggd byggnadshall. Samtliga typfall innehåller moment av lyft, närtransporter och distanstransporter vilket gör dessa exempel generaliserbara även till andra projekt inom byggverksamhet. – Det är hög tid att byggsektorn tar itu med transportfrågan, anser Danielle Freilich, miljöexpert på Sveriges Byggindustrier. Därför har vi nu skapat ett forum för miljöeffektiva transporter med alla berörda parter. Luftskeppen är en spännande nisch men självklart behöver vi en kombination av alla transportslag. Lovande resultat Även om det förmodligen dröjer några år innan vi får se luftskepp sväva över svenska byggarbetsplatser visar förstudien på flera positiva egenskaper hos luftskeppen: 1) de är tystgående, 2) de är miljövänliga på flera skilda sätt, 3) de kan operera 24 timmar i ett stadslandskap eftersom man är tystgående, det vill säga mycket hög tillgänglighet, 4) utsläppen är små med tanke på liten motorstyrka för att transportera tunga laster, 5) de kan leverera gods point-to-point vilket innebär att man inte behöver omlastningscentraler, 6) de stör inte andra transportslag, 7) anspråken på infrastrukturinvesteringar är små, 8) de kan nå alla platser, 9) de kan lätt etablera nya transportrutter och därmed serva nya marknader, 10) de kan ingå i olika logistikkedjor, 11) de är inte belastade med invanda tankemönster och traditioner inom transportområdet, 12) de kan lätt utbyta last mellan andra transportslag. För mer information kontakta: Danielle Freilich, miljöexpert på Sveriges Byggindustrier, 08-698 58 29, 0708-69 85 10.

Taggar:

Kontakt

Prenumerera

Dokument & länkar