Mer värde för pengarna

Läs original

​”Hållbart samhällsbyggande i världsklass” är ett utvecklingsprojekt med målsättningen att infria såväl kundernas som samhällets förväntningar och samtidigt uppnå 30 procent lägre livscykelkostnad senast 2020.

Fastighetsägarna och Sveriges Byggindustrier (BI) är två av parterna i utvecklings­projektet. Under måndagskvällen arrangerade de två aktörerna en guidad tur i Visby följt av ett miniseminarium om utvecklingsprojektet.

– Alla aktörer i samhällsbyggnadssektorn behöver ha insikt om att man skapar samhälleliga värden. Det gör man exempelvis genom att bygga vårdeffektiva sjukhus, inspirerande skolor, väl fungerande infrastruktur och trivsamma bostäder. Kopplingen mellan byggsektorn och samhället måste bli starkare och målet att skapa samhälleliga värden måste bli tydligare, säger Reinhold Lennebo, vd för Fastighetsägarna.

Arbetet i projektet har påbörjats under våren och är ett långsiktigt arbete fram till 2015. Det kommer att involvera alla parter från ansvariga departement, myndigheter, konsulter, byggmaterialleverantörer, installatörer, entreprenörer, byggherrar och fastighetsägare till fackföreningar.

– Utvecklingsarbetet bedrivs i mindre arbetsgrupper som arrangerar aktiviteter och ser till att de följs upp. Exempel på aktiviteter kan vara att följa upp fel i slutbesiktningsprotokoll, se över yrkesutbildningen, göra LCC-kalkyler och arbeta för förenklade byggregler, avslutar Bo Antoni, vd för BI.

 

För ytterligare information kontakta Reinhold Lennebo, VD Fastighetsägarna Sverige AB, tfn 070 - 512 33 90 eller Bo Antoni, VD för Sveriges Byggindustrier, tfn 0709-25 58 36.

 

Kontakt

Prenumerera

Dokument & länkar