Ny företagsfilm från Sveriges Byggindustrier (BI)

Läs original

Sveriges Byggindustrier lanserar idag en företagsfilm på hemsidan www.bygg.org. I filmen presenterar VD Bo Antoni tillsammans med vice VD Mats Åkerlind och Utvecklingschef Peter Löfgren organisationens vision, mål och två prioriterade projekt.

I filmen talar VD Bo Antoni om Sveriges Byggindustriers vision, en samhällsbyggnadssektor i världsklass. – Det innebär att byggnader och anläggningar ska fungera väl för sitt ändamål samtidigt som livslängdskostnaderna är bland de lägsta i världen. Och världsklass innebär givetvis att byggnader och anläggningar ska vara socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbara. Vice VD och tillika förhandlingschef Mats Åkerlind förklarar hur BI ser på ett av de två prioriterade projekten, ”Ett modernt medarbetaravtal”. Det är ett långsiktigt mål. Det kortsiktiga målet är att träffa ett husavtal och ett infrastrukturavtal med våra fackliga parter. – Vi har idag 21 kollektivavtal i den här branschen, förklarar Mats i filmen. Dessa har vi tänkt organisera i två tydliga verksamhetsgrenar. Den ena handlar om hus, det som vi bygger innanför tomtmark, och den andra om infrastruktur, det vill säga de försörjningssystem som omgärdar våra hus. Vi har också kommit fram till att det är viktigt med likalydande villkor oavsett vilket fackområde man kommer från, det vill säga att tjänstemän och yrkesarbetare ska ha lika villkor. För att lyckas med detta måste branschen få bukt med två problem, fortsätter Mats. – Det ena handlar om att vi måste få likställighet mellan olika löneformer och att slopa ackordstvånget. Det andra handlar om att medbestämmandegrupperna ska ha ett rejält inflytande, precis som i alla andra branscher. Utvecklingschef Peter Löfgren berättar om ”En bransch utan svartarbete”, som är BI:s andra prioriterade projekt. En bransch utan svartarbete innebär kortfattat att skatter och avgifter betalas och att attityden till svartarbete är nolltolerans. På frågan om varför detta arbete är så viktigt säger Peter Löfgren: – Man kan ytterst konstatera att en bransch utan svartarbete innebär ett gott anseende i omvärlden. Men en bransch utan svartarbete är viktig utifrån flera aspekter. Till exempel handlar det om att värna om och stärka den sunda konkurrensen, men det handlar även om att säkerställa arbetstagarnas rätt till trygghetssystemen samt att säkerhetsställa arbetsmiljöarbetet, men också att underlätta rekrytering och integrationsarbetet i branschen. Se filmen här http://gaia.world-television.com/wtvse/wtvflashplayer/public/broadcast.asp?contentowner=0085ZLYf&link=IDXCH&node=true För ytterligare information kontakta Bo Antoni 08-698 58 36, Mats Åkerlind 08-698 58 20 eller Peter Löfgren 031-708 41 20

Taggar:

Kontakt

Prenumerera

Dokument & länkar