Prata om säkerhet

Läs original

Sveriges Byggindustrier stödjer den tysta minut som LO har utlyst i dag kl 12 för att hedra de som avlidit på grund av arbetsplatsolyckor, arbetsrelaterade sjukdomar eller självmord efter mobbning på arbetet.

- Det är mycket allvarligt att det inträffar dödsolyckor och olyckor, även om vi ser att det har minskat de senaste tio åren. Man ska komma ihåg att byggindustrin är en tung industri med många riskfyllda moment och därför måste arbetsgivarna ständigt arbeta med arbetsmiljön och säkerheten. Vi på Sveriges Byggindustrier har en nollvision som betyder att vi vill ha bort dödsolyckorna helt från våra företag, säger Ola Månsson, vd.

Sveriges Byggindustrier har föreslagit att medlemsföretagen i dag, eller vid annat tillfälle i nära anslutning, samlar sina medarbetare och pratar om säkerhet. Tanken är att ta vara på tillfället och diskutera företagets säkerhetsarbete och ägna en stunds eftertanke åt vad var och en kan göra för att skydda sig själva och sina arbetskamrater från olyckor.

De vanligaste orsakerna till olyckor på våra arbetsplatser är skador från verktyg och redskap. Sårskador är vanligt förekommande, orsakade av olika typer av sågar men även av vanliga knivar. Andra vanliga olyckor är kroppsrörelse med fysisk överbelastning, det vill säga att man sträcker sig eller lyfter för tungt och får ont i ryggen. Fallolyckor är de olyckor som är allvarligast.

- Vi kommer att hålla en tyst minut även på samtliga av Sveriges Byggindustriers kontor. Detta är en ledningsfråga men också en attitydfråga för medarbetarna. Vi arbetar sedan ett år tillbaka med att samla branschen och arbetsmarknadens parter för en gemensam insats som vi kallar ”En säker arbetsplats” och vi hade vårt uppstartsseminarium i förra veckan, berättar Ola Månsson.

För ytterligare information, kontakta Ola Månsson, vd Sveriges Byggindustrier,  076-787 87 04, ola.mansson@bygg.org

Pressbilder: http://www.bygg.org/presskontakt/bildarkiv__322

Sveriges Byggindustrier (BI) är bransch- och arbetsgivarorganisation för bygg- och anläggningsföretag verksamma i Sverige. 3200 medlemsföretag samverkar inom förbundet för att skapa goda förutsättningar och villkor för byggindustrin och dess anställda. Vår vision är ett hållbart samhällsbyggande i världsklass. Se www.bygg.org

Taggar:

Kontakt

Prenumerera

Media

Media