Pressinbjudan: Välkommen till valseminarium om bostadsfrågor

Läs original

Bygg- och fastighetssektorns stora valseminarium om bostäderna sätter den bostadspolitiska agendan för nästa mandat­period och utmanar politiken att komma med tydliga besked.

Under en heldag diskuterar företrädare för näringslivet, högskolan och politiken vilka fokusområden som finns inom bostadspolitiken. Dagen avslutas med en debatt om den önskvärda politiska agendan under nästa mandatperiod. Stefan Attefall och Veronica Palm finns bland deltagarna i panelen.

Datum:  Fredagen den 5/9

Tid:        Kl 9:30-15.15

Plats:     Industrisalen, Näringslivets hus, Storgatan 19 i Stockholm

Hela programmet finns här

Meddela gärna om du kan komma eller hör av dig om du vill mer information eller kontakt med någon ur programmet: boel.bengtsson@sverigesbyggindustrier.se 0761-257287

Pressbilder: http://www.mediabank.bygg.org

Sveriges Byggindustrier (BI) är bransch- och arbetsgivarorganisation för bygg- och anläggningsföretag verksamma i Sverige. 3100 medlemsföretag samverkar inom förbundet för att skapa goda förutsättningar och villkor för byggindustrin och dess anställda. Vår vision är ett hållbart samhällsbyggande i världsklass. Se www.sverigesbyggindustrier.se

Taggar:

Kontakt

Prenumerera

Dokument & länkar