Presskonferens 20 februari: Hur utvecklas den svenska byggmarknaden 2013- 2014?

Läs original

Ny konjunkturprognos presenteras av Sveriges Byggindustrier 

Svensk ekonomi började tappa fart under andra halvåret i fjol. Hur påverkar detta byggindustrin? Hur utvecklas bostadsbyggandet och hur påverkas ROT-marknaden? Lokal- och anläggningsbyggandet gick bra i fjol, vad kan vi vänta oss från denna sektor framöver? Byggarbetsmarknaden hade en gynnsam utveckling 2012, hur ser sysselsättningsläget ut framöver?

I konjunkturbedömningen redogör vi för drivkrafterna bakom den framtida utvecklingen inom byggmarknadens olika sektorer. Vidare följer vi även upp den senaste tidens ekonomiska händelser och vilken betydelse de får för svensk byggindustri.

Välkommen till vår presskonferens!

Datum: Onsdagen den 20 februari 2012 
Tid: kl. 10.00                     
Plats: Storgatan 19 i Stockholm, Näringslivets hus, Pressrummet på entréplan

Meddela oss gärna om du kan komma. Mejla eller ring till BI:s kommunikatör boel.bengtsson@bygg.org, 0761-257 287. 

På onsdag kommer vi även att släppa de regionala prognossiffrorna. Kontaktuppgifter till närmaste lokala talesperson hittar du här eller via Boel Bengtsson.

Pressbilder: http://www.bygg.org/presskontakt/bildarkiv__322

Sveriges Byggindustrier (BI) är bransch- och arbetsgivarorganisation för bygg- och anläggningsföretag verksamma i Sverige. 3200 medlemsföretag samverkar inom förbundet för att skapa goda förutsättningar och villkor för byggindustrin och dess anställda. Vår vision är ett hållbart samhällsbyggande i världsklass. Se www.bygg.org

Taggar:

Kontakt

Prenumerera

Dokument & länkar