Samma byggregler i hela landet

Läs original

Sveriges Byggindustrier stödjer Byggkravsutredningen som föreslår att kommuner inte ska få ställa egna tekniska egenskapskrav utöver de nationella byggreglerna. Vi vill ha långsiktiga, tydliga och enhetliga byggregler över hela landet, det gynnar ett ökat bostadsbyggande.

– Bostadsbyggandet ligger i Sverige på en låg nivå både historiskt, internationellt och sett till befolkningsökningen. Efterfrågan på bostäder är stor medan plan- och bygglovsprocessen är lång och omständlig. Vi måste underlätta industriellt byggande och korta tiden från idé till färdig bostad, därför behövs samma byggregler över hela landet, säger Björn Wellhagen, näringspolitisk chef, Sveriges Byggindustrier.

– Om olika kommuner ställer olika krav på byggnader, rörande exempelvis energiprestanda eller tillgänglighet, innebär det extra kostnader oavsett vilken nivå kraven ställs på. Det är olikheterna i kraven som kostar. Man kan jämföra särkraven på byggnader med att kommuner skulle ställa egna krav på bilars eller tv-apparaters utformning, säger Maria Brogren, energiexpert Sveriges Byggindustrier.

Sveriges Byggindustrier skriver i sitt remissvar att de kommunala särkraven, förutom att driva upp kostnaderna, även leder till snedvriden konkurrens. Orsaken till det är otydliga krav och dålig uppföljning av att kraven verkligen efterlevs.  

Ett argument som förekommit i debatten för de kommunala särkraven är att de behövs för att nå energi- och klimatmålen. Sveriges Byggindustrier anser dock att det är mer effektivt att de nationella byggreglerna successivt utvecklas mot en långsiktigt hållbar nivå, än att varje kommun försöker bedriva energipolitik på egen hand. Det finns heller inget likhetstecken mellan energianvändning i byggnader i Sverige och klimatpåverkan, bland annat på grund av den stora användningen av förnybar energi.

Se filmen där Björn Wellhagen och Maria Brogren förklarar varför vi vill ha samma byggregler i hela landet

Läs Sveriges Byggindustriers remisssvar i sin helhet, finns även bifogat

   

För ytterligare information, kontakta gärna Björn Wellhagen, näringspolitisk chef och ansvarig bostadsfrågor Sveriges Byggindustrier, tel. 0708 99 58 65 eller  Maria Brogren, expert energifrågor Sveriges Byggindustrier 0761 36 09 10.

Pressbilder: http://www.bygg.org/press/bildarkiv__322

Sveriges Byggindustrier (BI) är bransch- och arbetsgivarorganisation för bygg- och anläggningsföretag verksamma i Sverige. 3200 medlemsföretag samverkar inom förbundet för att skapa goda förutsättningar och villkor för byggindustrin och dess anställda. Vår vision är ett hållbart samhällsbyggande i världsklass. Se www.bygg.org

Taggar:

Kontakt