Samma gamla bo(S)tadspolitik

Läs original

Sveriges Byggindustrier håller inte med om de bostadspolitiska förslag som Håkan Juholt och Veronica Palm presenterade i en debattartikel i SvD den 27 augusti. Socialdemokraterna föreslår bland annat investeringsbidrag för studentbostäder och större kommunalt ansvar vid förmedling av bostäder.

- Vi är mycket oroade över bostadsbristen som drabbar både studenter och andra i storstadsområdena, men förslagen från Socialdemokraterna är samma gamla bostadspolitik som inte fungerat tidigare heller. Lösningen är i stället att skapa långsiktigt stabila förutsättningar för att bygga fler bostäder och få till stånd flyttkedjor. På så sätt gynnas hela bostadsmarknaden, säger Björn Wellhagen, ansvarig för bostadsfrågor på Sveriges Byggindustrier (BI).

BI motsätter sig bestämt subventioner för bostadsbyggande. Subventioner riskerar att skapa orealistiska ekonomiska incitament som trissar upp priserna i och med att kostnadsmedvetenheten försvinner hos både konsumenter och producenter. I Sverige har vi dessutom en långdragen plan- och bygglovsprocess. En snabb plan- och bygglovsprocess kan idag ta två till tre år och en långsam sex till åtta år. Målet måste vara att effektivisera processen men det är också viktigt att skapa drivkrafter för att öka investeringarna i bostadssektorn oavsett upplåtelseform.

- Till skillnad från Håkan Juholt och Veronica Palm ser vi på BI strukturella brister som måste åtgärdas på bostadsmarknaden. Plan- och bygglovsprocessen måste effektiviseras och en friare hyressättning behöver införas. Den reglerade hyressättningen skapar långa köer, ombildningar till bostadsrätter och svarta kontrakt. Det är här åtgärder ska sättas in, säger Björn Wellhagen.

När det gäller kommunala köer menar BI att detta knappast spelar någon roll om det ändå inte finns några bostäder att förmedla. Det viktigaste nu är att bygga fler bostäder och inte hur man ska fördela de få bostäder som finns.

Ett bra förslag från Socialdemokraterna är däremot förändrade parkeringsnormer i samband med nybyggnad. Det skulle kunna bidra till sänkta produktionskostnader.

- Vi välkomnar alla förslag i den riktningen. Förslaget bör dock vidgas så att alla boende, inte bara studenter, får större inflytande när parkeringsnormer fastställs, avslutar Björn Wellhagen.

För ytterligare information kontakta Björn Wellhagen, tfn 0708 99 58 65.

 

Sveriges Byggindustrier (BI) är bransch- och arbetsgivarorganisation för bygg- och anläggningsföretag verksamma i Sverige. Över 3200 medlemsföretag samverkar inom förbundet för att skapa goda förutsättningar och villkor för byggindustrin och dess anställda. BI:s prioriterade mål är ett modernt medarbetaravtal och en bransch utan svartarbete. Se www.bygg.org

Kontakt

Prenumerera

Dokument & länkar