Seger för BI och NCC i arbetsdomstolen

Läs original

Seger för BI och NCC i arbetsdomstolen Arbetsdomstolen meddelade igår dom i en tvist som avsåg rätt till tantiem och resultatlön för åtta byggchefer, varav fem avskedats av byggföretaget NCC. Sveriges Byggindustrier (BI), som företrädde NCC, stämde bygg-chefernas fackliga organisation Ledarna. I sin dom slår AD fast att ingen av byggcheferna, som samtliga varit inblandade i det s k "Kartellmålet", är berättigad till någon ersättning. Arbetsdomstolen finner i sin dom att de fem avskedade byggcheferna varit inblandade i en med NCC konkurrerande verksamhet på ett sätt som skadat företagets förtroende för byggcheferna. AD fördömer också byggchefernas hantering med luftfakturor och andra otillåtna penningtransaktioner. Byggcheferna hade själva ansvar för att ta fram ett korrekt underlag för tantiem (en rörlig lönedel) och resultatlön. AD konstaterar att systemet med dessa ersättningar bygger på att NCC kan lita på att byggcheferna som tar fram underlagen gör detta på ett lojalt och tillförlitligt sätt. Domstolen slår fast att det över huvud taget inte är möjligt att fastställa det slutliga ekonomiska resultatet inom varje berört område på ett korrekt sätt. NCC hade därför inget tillförlitligt underlag för att beräkna de rörliga lönedelarna för någon av de åtta byggcheferna. Domstolen ger Sveriges Byggindustrier och NCC rätt på alla punkter. Det är utmärkt att AD på ett så tydligt sätt tar avstånd från byggchefernas ytterst illojala beteenden bland annat i form av med NCC konkurrerande verksamhet och en omfattande otillåten frisering av resultatet för verksamheten, säger Gustav Herrlin, arbetsrättschef på Sveriges Byggindustrier (BI). Vi är självfallet mycket nöjda med den här domen. Den visar att kriminellt eller oetiskt förfarande inte lönar sig. Arbetsdomstolen har förstått hur ett byggföretag bör fungera, säger Peter Hellström, personalchef på NCC. För kompletterande information ring Gustav Herrlin, 08-698 58 13 eller 0708-42 12 13 Peter Hellström, personalchef, NCC Construction Sverige AB, 08-585 523 52 eller 070-677 63 12 Lars Liljegren, informationschef, NCC Construction Sverige AB, 08-585 519 51 eller 070-640 46 49 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/13/20031113BIT00970/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/13/20031113BIT00970/wkr0002.pdf

Kontakt

Prenumerera

Dokument & länkar