Skrämmande lågt BMI

Läs original

Mäklarsamfundet och Sveriges Byggindustrier oroas över det låga Bostadsmarknadsindex (BMI) Sverige uppvisar. BMI för Sverige är rekordlågt och visar att bostadsbyggandet inte håller takten i förhållande till de befolkningsförändringar som sker.

– Med ett BMI på 11 för 2012 uppvisar den svenska bostadsmarknaden stor brist på nya bostäder och alltför få flyttningar. Rörligheten blir dålig och det gör att de som står utanför bostadsmarknaden får det allt svårare att komma in, säger Björn Wellhagen, näringspolitisk chef Sveriges Byggindustrier.

Bostadsmarknadsindex (BMI) är ett mått på tillståndet för den svenska bostadsmarknaden. Indexet bygger på en kombination av rörlighet och byggande. Ett BMI mellan 20-25 varje år är ett idealtillstånd. Det innebär att vi bygger mellan 0,5 – 0,7 bostäder för varje ytterligare person i landet samt att 6-8 procent av befolkningen byter bostad under ett år.

– Resultatet är skrämmande och den tydligaste effekten är att särskilt unga vuxna kommer i kläm. En bättre bostadsmarknad är en framtidsfråga för Sverige och det behövs en parlamentarisk samling för att skapa vägar ur denna besvärliga situation, säger Ingrid Eiken, VD för Mäklarsamfundet.

Vid ett seminarium i Almedalen den 4/7 kommer rörligheten på bostadsmarknaden att diskuteras och bostadsmarknadsindex (BMI) för 2012 att presenteras.
Klicka här för mer information om seminariet

 

BMI 2012

För kompletterande information, kontakta Björn Wellhagen, näringspolitisk chef Sveriges Byggindustrier tel. 0780- 899 58 65 eller Ingrid Eiken, vd Mäklarsamfundet tel. 070-669 34 34Taggar:

Kontakt

Prenumerera

Dokument & länkar