Sökes – Tekniker och ingenjörer till Samhällsbyggnadssektorn!

Läs original

En av flera utmaningar för företag verksamma i samhällsbyggnadssektorn är att säkra den framtida kompetensförsörjningen. Som ett led i detta arbete satsar ett antal organisationer i nätverket Samhällsbyggarna på att gemensamt marknadsföra sektorns yrken och utbildningar.

Den som arbetar inom samhällsbyggnadssektorn är med och bygger det framtida samhället. Många spännande arbeten finns, men det är svårt att täcka rekryteringsbehovet av medarbetare med eftergymnasial utbildning. På sikt hotar personalbrist som en följd av pensionsavgångar och ökade bygg- och anläggningssatsningar. Inom samhällsbyggnad finns intressanta jobb att få idag och verkligt goda utvecklingsmöjligheter.

Organisationerna Elektriska Installatörsorganisationen EIO, Lantmäteriet, Svensk Energi, Svenska Teknik&Designföretagen, Sveriges Byggindustrier, Trafikverket  och VVS Företagen medverkar gemensamt på Nolia Utbildning och Framtid i Piteå den 15 februari.

Här får mässbesökarna – gymnasieelever, föräldrar, lärare, studie- och yrkesvägledare m.fl. – veta mer om eftergymnasiala utbildningsvägar och jobbmöjligheter inom samhällsbyggnadssektorn.

– Tillsammans når vi fler. Vi vill visa hur många spännande uppdrag som väntar efter en utbildning till exempelvis samhällsplanerare, högskole-/civilingenjör, arkitekt eller VVS-tekniker. Vi måste också bredda vår rekryteringsbas. Därför är det viktigt att fler unga kvinnor och fler ungdomar med varierande bakgrund hittar till våra utbildningar, säger Saga Hellberg, Svenska Teknik&Designföretagen.

Montern (nr 116) bemannas av unga yrkesverksamma representanter från samhällsbyggnadssektorn samt av studenter från högskolor, universitet och YH-utbildningar.

– Det personliga mötet med ungdomarna är viktigt för att entusiasmera och attrahera dem till samhällsbyggnadssektorn. Vi vill visa vilka spännande yrken och karriärvägar som finns. Tillsammans har vi större möjligheter att nå ungdomarna, och det behövs för att tränga igenom det stora informationsbruset, avslutar Ulf Pettersson, Elektriska Installatörsorganisationen EIO.

Samhällsbyggnadssektorn erbjuder spännande jobb för framtidens medarbetare!
För mer information, kontakta
Elektriska Installatörsorganisationen EIO, Ulf Pettersson 070-632 88 98
Lantmäteriet, Lise-Lotte Sjöberg 070-391 98 19
Sveriges Byggindustrier, Lars Tullstedt 073-390 09 70
Svensk Energi, Gunilla Harrysson-Nellevad 073-429 28 10
Svenska Teknik&Designföretagen, Saga Hellberg 070-820 55 88
Trafikverket, Victoria Schöldstein 0767-88 08 07
VVS Företagen, Pär Bönnestig 0709-62 75 09

Samhällsbyggarna - Organisationerna  Elektriska Installatörsorganisationen EIO, Lantmäteriet, Sveriges Byggindustrier, Svensk Energi, Svenska Teknik&Designföretagen, Trafikverket och VVS Företagen  samverkar för att öka intresset för utbildningar och yrken inom samhällsbyggnad
Läs mer på
www.youcreate.se.

Taggar:

Kontakt

Prenumerera

Dokument & länkar