Sveriges Byggindustrier kommenterar fusket med ROT-avdrag

Läs original

Sveriges Byggindustrier känner starkt för de människor som utnyttjas av oseriösa företag på det sätt som Kalibers reportage visar. Det är helt oacceptabelt att detta sker och det måste till åtgärder för att motverka detta, menar Peter Löfgren, utvecklingschef Sveriges Byggindustrier.

Skatteverkets kontrollsystem vid utbetalning av ROT-avdrag måste stärkas och en tydligare koppling mellan företagens redovisning av inbetalda arbetsgivaravgifter på individnivå måste till.

Sveriges Byggindustrier har länge och envist förespråkat en lag om månadsuppgifter, men dessvärre har beslutsfattarna sagt ”nej, inte nu” till detta. Hur många fler exempel behövs innan vi får en lagstiftning på plats som stärker den sunda konkurrensen, som motverkar oseriösa företag och som värnar den enskilda människan, frågar sig Peter Löfgren.

För kompletterande information, kontakta Peter Löfgren, 0708-21 02 00

Pressbilder: http://www.bygg.org/press/bildarkiv__322

Sveriges Byggindustrier (BI) är bransch- och arbetsgivarorganisation för bygg- och anläggningsföretag verksamma i Sverige. 3200 medlemsföretag samverkar inom förbundet för att skapa goda förutsättningar och villkor för byggindustrin och dess anställda. Vår vision är ett hållbart samhällsbyggande i världsklass. Se www.bygg.org

Taggar:

Kontakt

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Hur många fler exempel behövs innan vi får en lagstiftning på plats som stärker den sunda konkurrensen, som motverkar oseriösa företag och som värnar den enskilda människan?
Peter Löfgren, Sveriges Byggindustrier