Sveriges Byggindustrier stödjer anpassade krav för tillfälliga anläggningsboenden

Läs original

– Vi befinner oss i en situation där vi självklart ska hjälpa de asylsökande som söker hjälp i Sverige att få tak över huvudet. Med de förutsättningar som råder med stora flyktingströmmar behöver vi anpassa och göra avsteg från plan- och byggförordningen för att på kort tid få fram tillfälliga boenden. Därför tycker vi att förslagen i Näringsdepartementets remiss ”Anpassade krav för tillfälliga anläggningsboenden” är bra, säger Ola Månsson, vd Sveriges Byggindustrier.

Det råder stor brist även på permanenta bostäder i dag och plan- och bygglovsprocessen är en del av problemet till att det inte byggs tillräckligt med bostäder.

– De förändringar som nu görs för tillfälliga boenden bör noga utvärderas med syfte att se om plan- och byggförordningen kan förenklas även för permanenta bostäder. På så sätt kan vi skapa förutsättningar för att bygga fler bostäder på kortare tid, säger Ola Månsson.

Läs remissvaret i sin helhet

För ytterligare information, kontakta Ola Månsson, vd Sveriges Byggindustrier, 08-698 58 88, ola.mansson@sverigesbyggindustrier.se

www.sverigesbyggindustrier.se/press


Pressbilder: http://www.mediabank.bygg.org

Sveriges Byggindustrier (BI) är bransch- och arbetsgivarorganisation för bygg- och anläggningsföretag verksamma i Sverige. 3100 medlemsföretag samverkar inom förbundet för att skapa goda förutsättningar och villkor för byggindustrin och dess anställda. Vår vision är ett hållbart samhällsbyggande i världsklass. Se www.sverigesbyggindustrier.se

Taggar:

Kontakt

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar