Sympatiåtgärder onödiga och otidsenliga

Läs original

Sveriges Byggindustrier konstaterar att Byggnads idag varslat om sympatiåtgärder för att stödja Handelsanställdas förbund. Åtgärderna riktar sig mot 11 pågående butiksbyggnationer och berör cirka 300 yrkesarbetare samt 700 tjänstemän och anställda hos underentreprenörer. Om varslet blir verklighet träder åtgärderna i kraft den 20 april kl 06.00.

- Det här är både allvarligt och onödigt. Vi är precis klara med våra kollektivavtal och de vill fortsatt söka hitta en anledning att bråka. Våra bolag har en verksamhet att driva nu, säger Mats Åkerlind, vice vd och förhandlingschef på Sveriges Byggindustrier.

Byggnads kollektivavtal blev klart för bara några veckor sedan. Trots detta fortsätter Byggnads att strida med byggföretagen som redan brottas med omfattande produktionsstörningar och en vikande konjunktur. Sveriges Byggindustriers medlemsföretag vill behålla sina medarbetare, sina uppdrag och sin konkurrenskraft men ser detta hotas av nya konflikter.

- En sympatiåtgärd är en stridsåtgärd för att stödja en annan part i en arbetsmarknadskonflikt. Det är en viktig demokratisk rättighet som bara ska användas i undantagsfall och som inte ska missbrukas på det här sättet. Med de här korta avtalsperioderna måste vi ha fungerande och tidsmässigt avgränsade avtalsrörelser så att verksamheten kan fungera normalt mellan varven, säger Mats Åkerlind.

Byggnads har redan accepterat exportindustrins procentuella lönenivå och de befinner sig skyhögt över låglöneförbund och kvinnoförbund som inte på något sätt gynnas av deras agerande.

- Inom byggbranschen har män och de få kvinnor som finns här lika löner när det gäller yrkesarbetare men givetvis har alla arbetsgivare ett ansvar för detta. Att kvinnor tjänar mindre än män för samma arbete är naturligtvis helt otänkbart, men att vissa yrken är lägre betalda är ju en annan fråga. Sveriges Byggindustrier arbetat med jämställhets- och mångfaldsfrågor främst när det gäller rekrytering eftersom det är där våra problem finns, säger Mats Åkerlind.

För kompletterande information, kontakta Mats Åkerlind, tfn 070-381 00 87, mats.akerlind@bygg.org

Pressbilder: http://www.bygg.org/presskontakt/bildarkiv__322

Sveriges Byggindustrier (BI) är bransch- och arbetsgivarorganisation för bygg- och anläggningsföretag verksamma i Sverige. Över 3200 medlemsföretag samverkar inom förbundet för att skapa goda förutsättningar och villkor för byggindustrin och dess anställda. BI:s prioriterade mål är ett modernt medarbetaravtal och en sund byggbransch. Se www.bygg.org

Taggar:

Kontakt

Prenumerera