Total enighet vid säkerhetsseminarium i Umeå

Läs original

Säkerheten på våra byggarbetsplatser måste bli bättre och det ansvaret vilar på alla som vistas på byggena. Att medarbetare skadas eller dödas på arbetet är inte acceptabelt. Om detta var alla överens på onsdagens välbesökta seminarium i Umeå, som arrangerades av Sveriges Byggindustrier (BI).

-                 Olycksstatistiken visar en nedåtgående trend. Det är bra men det räcker inte, sa Ola Månsson, vd Sveriges Byggindustrier. Vår vision är noll dödsolyckor på byggarbetsplatser i Sverige och nu krävs kraftfulla åtgärder för att komma till rätta med riskerna.

En riskfaktor är ett bristande säkerhetstänkande i många företag. ”Det händer inte mig” är en vanlig inställning och det är lätt att bli hemmablind. Okunskap och stress är andra orsaker.

-          Säkerheten måste placeras högst upp på agendan i alla byggföretag och redan i skolan ska den finnas med så att man vet vad som gäller när man kommer ut i arbetslivet, påpekade Petra Flyborg, projektledare Sveriges Byggindustrier.

Sveriges Byggindustrier satsar nu 50 extra miljoner på att stötta medlemsföretagen i arbetsmiljöarbetet. Det handlar om att förändra attityder och beteenden, öka kunskapen om vad som är rätt eller fel samt att ställa krav och följa upp åtgärder.

-          Det är viktigt att alla inblandade förstår allvaret, tar eget ansvar och hjälper till att skapa säkra arbetsplatser som vi kan vara stolta över, sa Johan Hallberg, regionchef BI Norra Norrland.

Vid den avslutande frågestunden på scenen var enigheten total. Lokala representanter för Byggnads, SEKO, Svenska Teknik&Designföretagen, Galaxen, Arbetsmiljöverket och Trafikverket m.fl. instämde i att säkerheten måste få högsta prioritet och lovade dra sitt strå till stacken på hemmaplan.

För ytterligare kommentarer, kontakta gärna

Petra Flyborg, 08-698 58 31, eller Johan Hallberg, 090-71 82 71.

Pressbilder: http://www.mediabank.bygg.org

Sveriges Byggindustrier (BI) är bransch- och arbetsgivarorganisation för bygg- och anläggningsföretag verksamma i Sverige. 3200 medlemsföretag samverkar inom förbundet för att skapa goda förutsättningar och villkor för byggindustrin och dess anställda. Vår vision är ett hållbart samhällsbyggande i världsklass. Se www.bygg.org

Taggar:

Kontakt

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Säkerheten måste placeras högst upp på agendan i alla byggföretag och redan i skolan ska den finnas med så att man vet vad som gäller när man kommer ut i arbetslivet.
Petra Flyborg, projektledare Sveriges Byggindustrier