Urvattnat om lågenergibyggnader

Läs original

Sveriges Byggindustrier (BI) hade sett fram emot en svensk definition av vad som menas med nära-nollenergibyggnader (NNE-byggnader), och en handlingsplan för hur Sverige ska leva upp till EU-direktivet att alla nya byggnader ska vara NNE-byggnader år 2021. Regeringens skrivelse ”Vägen till nära-nollenergibyggnader” svarar dock inte på hur energikraven kommer att utvecklas framöver.

Avsaknaden av en konkret handlingsplan för NNE-byggnader gör marknaden oförut­sägbar och ökar därigenom kostnaderna för energieffektiva byggnader.

- Det är olyckligt att regeringen inte är tydligare i den här viktiga frågan. Oförmågan att sätta ner foten leder till osäkerhet om Sveriges ambitionsnivå, vilket kan göra att byggföretag tvekar att investera i kompetensutveckling inom energieffektivt byggande och i nya byggsystem för lågenergibyggnader, säger Maria Brogren, energiexpert på Sveriges Byggindustrier.

En överväldigande majoritet av remissinstanserna har förespråkat skärpta energikrav, något som regeringen valt att bortse ifrån.  Regeringen skyller den urvattnade skrivelsen på brist på tillräckligt underlag, bland annat om kostnader för lågenergibyggnader.

- Byggföretagen vill gärna vara med och bidra till utvecklingen mot NNE-byggnader. Sveriges Byggindustrier kommer att delta i de föreslagna demonstrationssatsningarna och uppmanar sina medlemsföretag att bidra med underlag så att Sverige, senast 2015, kan slå fast en konkret nationell handlingsplan för NNE-byggnader, säger Maria Brogren.

För kompletterande information, kontakta Maria Brogren, energiexpert på BI, maria.brogren@bygg.org eller 08-698 58 35.

Pressbilder: http://www.bygg.org/presskontakt/bildarkiv__322

Sveriges Byggindustrier (BI) är bransch- och arbetsgivarorganisation för bygg- och anläggningsföretag verksamma i Sverige. Över 3200 medlemsföretag samverkar inom förbundet för att skapa goda förutsättningar och villkor för byggindustrin och dess anställda. BI:s prioriterade mål är ett modernt medarbetaravtal och en sund byggbransch. Se www.bygg.org

Taggar:

Kontakt

Prenumerera