Utredningen har koll på anläggningen

Läs original

Idag presenterade utredare Gunnar Alexandersson sitt delbetänkande om järnvägens organisation på uppdrag av regeringen. Sveriges Byggindustrier håller med om att genomförande av underhåll på en konkurrensutsatt marknad ger bästa effekt och mest järnväg för skattebetalarnas pengar.

– Utredningen har på förhållandevis kort tid genomfört en bra analys som speglar verkligheten med relevanta åtgärdsförslag. Nu är det viktigt att det blir en politisk enighet så att vi får stabila förutsättningar för att utveckla kvaliteten på järnvägen, säger Lars Redtzer, infrastrukturansvarig Sveriges Byggindustrier.

– Enligt utredningen behöver Trafikverket bättre kunskaper om anläggningens status och föreslår ett utökat uppdrag genom kontroll i egen regi, vilket man kan tycka att Trafikverket borde ha tagit självmant, menar Lars Redtzer.

Dessutom föreslår utredningen att Trafikverket upprättar en nationell underhållsplan baserad anläggningens tillstånd och användning.

– Rätt utformad kommer den nationella planen att öka möjligheterna för en konkurrenskraftig järnväg, avslutar Lars Redtzer.

Läs delbetänkandet

För kompletterande information, kontakta Lars Redtzer, ansvarig infrastruktur, Sveriges Byggindustrier, 072-538 02 10 lars.redtzer@bygg.org

Pressbilder: http://www.mediabank.bygg.org

Sveriges Byggindustrier (BI) är bransch- och arbetsgivarorganisation för bygg- och anläggningsföretag verksamma i Sverige. 3100 medlemsföretag samverkar inom förbundet för att skapa goda förutsättningar och villkor för byggindustrin och dess anställda. Vår vision är ett hållbart samhällsbyggande i världsklass. Se www.sverigesbyggindustrier.se

Taggar:

Kontakt

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar