Linda Grahn är Årets Farmaceut 2014!

Fack- och professionsförbundet Sveriges Farmaceuter har utsett apotekaren Linda Grahn till Årets Farmaceut 2014 på den internationella farmaceutdagen den 25 september.

Linda Grahn har genom sina insatser som kommunapotekare visat på hur farmacins roll kan utvecklas och befästas i kommunerna och att kommunapotekaren har en viktig framtida roll att spela.

Ur motiveringen till priset:

Kommunal hälso- och sjukvård har tillsammans med landstingets primär- och slutenvård ett stort ansvar för att säkerställa att de äldre patienterna får en god läkemedelsbehandling.

Linda Grahns övergripande uppdrag har bestått i att verka för att förbättra äldres läkemedelsanvändning genom att utbilda kommunens vård- och omsorgspersonal inom hemsjukvård och kommunala boendeformer om äldre och läkemedel.

Utbildningarna har visat mycket goda resultat. De har höjt kompetensnivån, gett hälso- och sjukvårdspersonalen verktyg för att kunna föreslå alternativ till läkemedel samt gett dem kunskap om biverkningar och om olämpliga läkemedel för äldre. Olika yrkeskategorier deltog i utbildningarna vilket innebar att alla i vårdteamet kring den äldre fick ta del av samma budskap.

Linda Grahn har också medverkat till att bygga strukturer för läkemedelsgenomgångar i kommunal hälso- och sjukvård i samverkan med primärvård, sjukhusvård och klinikapotekare. I uppdraget har också ingått att i vårdteam genomföra läkemedelsgenomgångar

– Linda Grahn har verkligen skapat nytta för den äldre patienten. Hennes insatser har varit mycket uppskattade av både hälso- och sjukvårdspersonal i kommun och landsting och av patientföreningar, säger förbundets ordförande Thony Björk.

Utmärkelsen Årets Farmaceut tilldelas i Sverige verksam farmaceut, som genom sina insatser inom den praktiska farmacin bidragit till att förstärka, utveckla eller befästa farmacins roll i samhället. Årets Farmaceut utses av Sveriges Farmaceuters styrelse.

Priset delas ut den 9 oktober på ett frukostseminarium. Välkommen att träffa och prata med pristagaren och mingla med personer från hela farmacibranschen.

Kontakt: Linda Grahn, 0920-28 48 41, Thony Björk, förbundsordförande 0709-39 99 01, Mia Lindström, presskontakt 0709-39 99 12

Bilagor : Inbjudan till seminarium den 9 oktober 2014.

Kontakt: Mia Lindström, presskontakt 0709-39 99 12 eller Thony Björk, förbundsordförande 0709-39 99 01.

Sveriges Farmaceuter är en partipolitiskt obunden och ideell organisation som grundades 1903 och har drygt 7 000 medlemmar. Vår uppgift är att utveckla och marknadsföra farmaceuternas kompetens och stärka farmaceuternas professionella villkor. Sveriges Farmaceuter tillhör Saco.

Taggar:

Om oss

Sveriges Farmaceuters främsta uppgift är att utveckla och marknadsföra farmaceuternas, apotekares och receptariers, kompetens och stärka farmaceuternas professionella villkor samt att stötta våra medlemmar i fackliga frågor. Sveriges Farmaceuter är en partipolitiskt obunden och ideell organisation som grundades 1903 och har drygt 7 000 medlemmar. Sveriges Farmaceuter tillhör Saco, Sveriges Akademikers Centralorganisation. Saco är den samlande organisationen för alla fackligt organiserade akademiker. Tillsammans finns det mer än 500 000 medlemmar inom Saco.

Prenumerera

Dokument & länkar