Pressinbjudan från Sveriges Farmaceuter

Sveriges nya regering börjar bli varm i kläderna. Samtidigt genomför TLV en översyn av apotekens handelsmarginal. Pilotstudien kring strukturerade läkemedelssamtal har genomförts och den nationella läkemedelsstrategin går in i en ny fas.

Apoteken är både det första och sista ledet i vårdkedjan. Människor träffar apotekens personal oftare än de träffar övrig hälso- och sjukvårdspersonal. Farmaceuter på apotek är sista anhalt innan patienten själv ska börja använda sitt läkemedel och dessa har en unik möjlighet att föra en diskussion om patientens läkemedelsanvändning. Allianseregeringen sa sig ha en ambition att förbättra läkemedelsanvändningen, särskilt för äldre. Hur ser den nya samarbetsregeringen på apotekens roll i vårdkedjan och i rollen att förbättra läkemedelsanvändningen?

Inledningstalar gör:

Statssekreterare Agneta Karlsson, Socialdepartementet

Samtalar tillsammans med henne gör:

Karin Meyer, VD Apotekarsocieteten

Johan Wallér, VD Sveriges Apoteksförening

Kristina Niemi, Sveriges Farmaceuter

Samtalsledare: Thony Björk

Tid: 14 april kl 19-20. Lättare förtäring och mingel från kl 18.00.

Var: Apotekarsocieteten, Wallingatan 26A, Stockholm

Anmälan: Till annika.lundvall@apotekarsocieteten.se. Ange ev. önskemål om specialkost.

Varmt välkommen!

Mia Lindström, presskontakt
tel 0709-39 99 12
mia.lindstrom@sverigesfarmaceuter.se

Sveriges Farmaceuter är en partipolitiskt obunden och ideell organisation som grundades 1903 och har cirka 7000 medlemmar. Vår uppgift är att utveckla och marknadsföra farmaceuternas kompetens och stärka farmaceuternas professionella villkor. Sveriges Farmaceuter tillhör Saco.

Taggar:

Om oss

Sveriges Farmaceuters främsta uppgift är att utveckla och marknadsföra farmaceuternas, apotekares och receptariers, kompetens och stärka farmaceuternas professionella villkor samt att stötta våra medlemmar i fackliga frågor. Sveriges Farmaceuter är en partipolitiskt obunden och ideell organisation som grundades 1903 och har drygt 7 100 medlemmar. Sveriges Farmaceuter tillhör Saco, Sveriges Akademikers Centralorganisation. Saco är den samlande organisationen för alla fackligt organiserade akademiker. Tillsammans finns det mer än 500 000 medlemmar inom Saco.

Prenumerera