Snabbare spår till legitimation!

Allt fler apotekare kommer till Sverige från Syrien, men det kan dröja många år innan de kan få svensk legitimation. Nu krävs det krafttag för att komma tillrätta med underutnyttjandet av invandrade apotekare. 

Så sent som i förra veckan deltog fack- och professionsförbundet Sveriges Farmaceuter i ett trepartsamtal tillsammans med arbetsmarknadsminister Ylva Johansson. Samtalet handlade om hur invandrade akademiker snabbare ska kunna komma ut i arbetslivet, om det sk snabbspåret.

Arbetsförmedlingen rapporterar att bland nyanlända är apotekare en av de yrkesgrupper med universitetsutbildning som ökat mest.

Flera saker krävs för att invandrade apotekare snabbare ska komma i jobb:

  • Fler praktikplatser
  • Fler utbildningsplatser
  • Snabbare hantering av legitimationen från Socialstyrelsens sida.
  • Ökad kunskap om våra yrkesgrupper hos Arbetsförmedlingen

Sveriges Farmaceuter har arbetat länge med dels att få till stånd kortare handläggningstider, dels att förbättra arbetet med registreringen av legitimation.

– För två år sedan JO-anmälde Sveriges Farmaceuter Socialstyrelsen för deras långa handläggningstider. Det är oroande och upprörande att så lite händer, säger Kristina Niemi, förbundsdirektör på Sveriges Farmaceuter.

Sveriges Farmaceuter krävde nyligen tillsammans med nio andra Saco-förbund att Socialstyrelsen måste förkorta handläggningstiderna i behörighetsärenden för utlandsutbildad hälso- och sjukvårdspersonal.

– De långa handläggningstiderna är idag ett avsevärt hinder i integrationsprocessen och svensk hälso- och sjukvård har på många håll ett skriande behov av personal, säger Kristina Niemi.

Kristina Niemi, förbundsdirektör
tel 0709-39 99 05
kristina.niemi@sverigesfarmaceuter.se 

Mia Lindström, presskontakt
tel 0709-39 99 12
mia.lindstrom@sverigesfarmaceuter.se

Sveriges Farmaceuter är en partipolitiskt obunden och ideell organisation som grundades 1903 och har cirka 6500 medlemmar. Vår uppgift är att utveckla och marknadsföra farmaceuternas kompetens och stärka farmaceuternas professionella villkor. Sveriges Farmaceuter tillhör Saco.

Taggar:

Om oss

Sveriges Farmaceuters främsta uppgift är att utveckla och marknadsföra farmaceuternas, apotekares och receptariers, kompetens och stärka farmaceuternas professionella villkor samt att stötta våra medlemmar i fackliga frågor. Sveriges Farmaceuter är en partipolitiskt obunden och ideell organisation som grundades 1903 och har drygt 7 100 medlemmar. Sveriges Farmaceuter tillhör Saco, Sveriges Akademikers Centralorganisation. Saco är den samlande organisationen för alla fackligt organiserade akademiker. Tillsammans finns det mer än 500 000 medlemmar inom Saco.

Prenumerera

Dokument & länkar