Sveriges Farmaceuter ingår i referensgrupp till Nya apoteksmarknadsutredningen

Sveriges Farmaceuter är inbjudna av regeringen att ingå i en referensgrupp med representanter från branschen till den Nya apoteksutredningen som regeringen tillsatte i slutet av 2015. Förbundsstyrelsen har beslutat att utse Kristina Fritjofsson att ingå i referensgruppen.

– Det känns oerhört spännande! Jag hoppas att utredningen leder fram till svar om hur apoteken får en tydligare roll i hälso- och sjukvården. I det arbetet kan Sveriges Farmaceuter verkligen bidra, säger Kristina Fritjofsson.

Utredningen ska enligt direktiven fokusera på kvalitet och säkerhet på apoteksmarknaden. Regeringen pekar ut att inriktningen bör vara ”att åstadkomma en säker, effektiv och jämlik läkemedelsförsörjning och en apoteksmarknad med god tillgänglighet och service.”

Frågor som regeringen särskilt pekar ut är bland annat tillgänglighet till läkemedel på apotek, tillstånd till att bedriva öppenvårdsapotek, tillsyn av apoteken, apotekens roll i vårdkedjan och personalens kompetensutveckling.

Farmaceutisk kompetensutveckling är en av förbundets hjärtefrågor.

– Våra apoteksanställda medlemmar vittnar om en försämrad arbetsmiljö och en allt mer slimmad organisation. Deras kompetensutveckling måste säkerställas. Den farmaceutiska kompetensutvecklingen har tyvärr fått stå tillbaka för annan intern utbildning, säger Kristina Fritjofsson.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 december 2016. Referensgruppens första möte äger rum den 24 februari.

Kristina Fritjofsson, förbundsordförande 0709-39 99 01
Mia Lindström, presskontakt 0709-39 99 12

Sveriges Farmaceuter är en partipolitiskt obunden och ideell organisation som grundades 1903 och har cirka 6600 medlemmar. Vår uppgift är att utveckla och marknadsföra farmaceuternas kompetens och stärka farmaceuternas professionella villkor. Sveriges Farmaceuter tillhör Saco.

Taggar:

Om oss

Sveriges Farmaceuters främsta uppgift är att utveckla och marknadsföra farmaceuternas, apotekares och receptariers, kompetens och stärka farmaceuternas professionella villkor samt att stötta våra medlemmar i fackliga frågor. Sveriges Farmaceuter är en partipolitiskt obunden och ideell organisation som grundades 1903 och har drygt 7 100 medlemmar. Sveriges Farmaceuter tillhör Saco, Sveriges Akademikers Centralorganisation. Saco är den samlande organisationen för alla fackligt organiserade akademiker. Tillsammans finns det mer än 500 000 medlemmar inom Saco.

Prenumerera

Dokument & länkar