Sveriges Farmaceuter ingår nu i Nationella läkemedelsstrategin

Idag blev det känt att Sveriges Farmaceuter kommer att ingå i den Nationella läkemedelsstrategin, med representanter både i högnivågruppen och i expertgruppen.

– Det är ett mycket glädjande besked från Socialdepartementet, säger Kristina Fritjofsson, ordförande för Sveriges Farmaceuter.

Sveriges Farmaceuter har sedan en tid bedrivit ett aktivt arbete för att bli en del av Nationella läkemedelsstrategin (NLS).

– Vi har tidigare medverkat i omvärldsanalyser som legat till grund för det beredningsarbete som expertgruppen genomfört, säger Kristina Fritjofsson.

Syftet med NLS är att förbättra läkemedelsanvändningen, öka patientsäkerheten och bidra till en jämlik vård i Sverige. NLS består av en högnivågrupp och en expertgrupp.

Högnivågruppen leds av Socialdepartementet. Där finns representanter från en rad myndigheter och organisationer.

Till högnivågruppen finns en expertgrupp med en medlem från respektive myndighet/organisation representerad i högnivågruppen.  Handlingsplanen uppdateras årligen genom att expertgruppen bereder förslag som sedan godkänns av högnivågruppen.

Under hösten kommer regeringen och SKL att besluta om en ny nationell läkemedelsstrategi.

– Vilka som kommer att representera förbundet i de båda grupperna beslutas av förbundsstyrelsen, säger Kristina Fritjofsson.

Kristina Fritjofsson, ordförande Sveriges Farmaceuter
tel 072-236 36 46
kristina.fritjofsson@sverigesfarmaceuter.se 

Mia Lindström, presskontakt
tel 0709-39 99 12
mia.lindstrom@sverigesfarmaceuter.se

Sveriges Farmaceuter är en partipolitiskt obunden och ideell organisation som grundades 1903 och har cirka 7000 medlemmar. Vår uppgift är att utveckla och marknadsföra farmaceuternas kompetens och stärka farmaceuternas professionella villkor. Sveriges Farmaceuter tillhör Saco.

Taggar:

Om oss

Sveriges Farmaceuters främsta uppgift är att utveckla och marknadsföra farmaceuternas, apotekares och receptariers, kompetens och stärka farmaceuternas professionella villkor samt att stötta våra medlemmar i fackliga frågor. Sveriges Farmaceuter är en partipolitiskt obunden och ideell organisation som grundades 1903 och har drygt 7 000 medlemmar. Sveriges Farmaceuter tillhör Saco, Sveriges Akademikers Centralorganisation. Saco är den samlande organisationen för alla fackligt organiserade akademiker. Tillsammans finns det mer än 500 000 medlemmar inom Saco.

Prenumerera