Pressmeddelande: Ny rapport om bristande kvalitet i den högre utbildningen

"En alltför stor del av undervisningen håller inte måttet"

Sveriges förenade studentkårer, SFS, har i en ny rapport med fokus på pedagogik och undervisning i den högre utbildningen identifierat stora brister. 

- En stor del av den högre utbilding som bedrivs speglar inte den aktuella forskningen om lärande och undervisning. Det är mycket allvarligt, säger Erik Arroy ordförande i SFS

SFS har granskat flera olika områden där förbättringar behövs. I rapporten ställs nio krav på åtgärder till regerigen och nio uppmaningar till lärosätena för att komma tillrätta med problemen.

- De här kvalitetsbristerna måste åtgärdas om Sverige ska vara en konkurrenskraftig kunskapsnation, säger Erik Arroy

Rapporten finns i sin helhet i den bifogade filen.

Sveriges förenade studentkårer, SFS, är en sammanslutning av studentkårer som sammanlagt representerar cirka 290.000 studenter och doktorander vid Sveriges universitet och högskolor. 

Taggar:

Om oss

SFS är den nationella studentorganisationen i Sverige och den samlade studentrösten, som driver alla de gemensamma frågor som rör studenter på det nationella och internationella planet.

Media

Media

Citat

Det här kvalitetsbristerna måste åtgärdas om Sverige ska vara en konkurrenskraftig kunskapsnation
Erik Arroy