Pressmeddelande: Studenter går back 759 kronor varje månad

Årets studentbudget visar att studenter fortfarande inte får ihop sin ekonomi och att utvecklingen framöver är oroväckande.

Högre utgifter och en allt större lånedel i studiemedlet är en oroväckande utveckling för landets studenter.

-          Vi vill se en rejäl satsning på att höja studiemedlet så att studenter kan täcka sina grundläggande utgifter. Idag tvingas många studenter att jobba extra för att få det att gå runt och det riskerar att gå ut över studierna, säger Erik Pedersen, vice ordförande för Sveriges förenade studentkårer, SFS.

Sedan 2010 har lånedelen i studiemedlet ökat med 752kr och bidragsdelen endast med 132kr. Att lånedelen av studiemedlet blir allt större är negativt för både blivande studenter och för den högre utbildningen.

-         Det är en oroväckande trend att regeringens fokus ligger på att öka lånedelen i studiemedlet. Det riskerar att skuldsätta studenterna allt mer och skrämma bort framtida studenter från högskolan, säger Erik Pedersen.

SFS Studentbudget 2013

Politisk sekreterare & pressansvarig
Sveriges förenade studentkårer
 08-545 701 13

andreas.asander@sfs.se
www.sfs.se

Sveriges förenade studentkårer, SFS, är en sammanslutning av studentkårer som sammanlagt representerar cirka 290 000 studenter och doktorander vid Sveriges universitet och högskolor. SFS har till uppgift att företräda sina medlemmars intressen samt bevaka och sprida information om utbildnings-, forsknings-, och studiesociala frågor som rör studenternas situation på ett nationellt plan.

Om oss

SFS är den nationella studentorganisationen i Sverige och den samlade studentrösten, som driver alla de gemensamma frågor som rör studenter på det nationella och internationella planet.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Idag tvingas många studenter att jobba extra för att få det att gå runt
Erik Pedersen