Tusentals företagare jobbar utan möjlighet till en skälig lön – Sveriges Franchisetagare vill se en stärkt skyddslagstiftning

 

Franchise växer inom Sverige, och i kölvattnet av denna tillväxt dyker flera oseriösa franchisesystem upp. Dessa lockar till sig personer som ser en framtid som egen företagare och tror på utlovade framgångar och sedan får se sina drömmar slås i kras. Många företagare får jobba mer eller mindre dygnet runt utan lön och till villkor som aldrig skulle accepteras i någon annan bransch, till exempel obegränsade personliga borgensåtaganden. Och i värsta fall får de tillslut lämna franchisesystemet med en kvarvarande skuld.

- Vi möter dagligen franchisetagare som står på ruinens brant och som upplever en oro för repressalier från franchisegivaren om de ställer krav. Bland annat beror det på att man inom franchise träffar avtal med oskäliga villkor där den ena parten står i stark beroendeställning till den andra och därmed har begränsad möjlighet att ställa krav, säger Robert Dimmlich, VD för Sveriges Franchisetagare.

För Mikael Grabarits, fd franchisetagare inom Make up Store, slutade franchiserelationen med en konkurs.

- När jag blev involverad i kedjan utlovades goda marginaler och bra möjligheter till lönsamhet. Det visade sig vara svårt att få lönsamhet i konceptet, jag var tvungen att arbeta oskäligt långa tider och tog inte ut lön på flera månader. Min franchiserelation tog slut med en konkurs och en skuld på över 700 000 kr. Jag skulle inte önska någon att få gå igenom det jag har gjort, säger Mikael Grabarits.

Liselott Harrie, fd franchisetagare inom Xtravaganza, driver idag en rättslig process mot sin fd franchisegivare i Västerås Tingsrätt.

- Min franchiseverksamhet har lämnat mig med en fordran på miljontals kronor och jag har aldrig kunnat ta ut en skälig lön under mina fem år som franchisetagare till Xtravaganza. När konceptet presenterades för mig verkade det fantastiskt, jag skulle få arbeta med friskvård och människor, något jag verkligen såg fram emot. Ganska snart upptäckte jag att det som presenterats var rena glädjesiffror som var totalt omöjlig att uppnå, säger Liselotte Harrie fd Franchisetagare i Xtravaganza.

Just nu pågår en rättslig prövning mellan fd franchisetagare och Xtravaganza i Västerås tingsrätt.

Sveriges Franchisetagare menar att en lagstiftning skulle stävja förekomsten av de mest oseriösa franchisesystemen, något som borde ligga i alla parters intresse. En sådan lag skulle bland annat kunna innehålla möjligheten för en franchisetagare att i förtid kliva ur sin franchiserelation och ett krav för franchisegivaren att visa att franchisesystemet är beprövat.

Idag finns det runt 650 franchisesystem i Sverige som omfattar ungefär 24 000 franchisetagare och sysselsätter över 100 000 medarbetare.

För mer information kontakta:

Robert Dimmlich, VD Sveriges Franchisetagare, 070-283 91 15

Cecilia Tall, biträdande direktör Sveriges Franchisetagare, 070-303 60 61

Liselotte Harrie fd Franchisetagare Xtravaganza, 073-439 95 56

Mikael Grabarits, fd franchisetagare Make up Store, 070-316 17 14

Robert Dimmlich, VD Sveriges Franchisetagare, 070-283 91 15

Sveriges Franchisetagare hjälper våra medlemmar med råd i sin franchisesituation och kan företräda våra medlemmar gentemot franchisegivare, myndigheter och i vissa fall även domstol och skiljenämnd. Vi är experter på franchiserelationen och har varit verksamma inom området i över 25 år. ”Genom Sveriges Franchisetagares kunnande och ställning skall vi arbeta för ökad lönsamhet och förbättrade villkor för den enskilde franchisetagaren och för kollektivet i Sverige”

Taggar: