Alliansen – efter allt prat om jobben, nu måste ni leverera!

2006-09-22 Sveriges nya regering måste i handling visa att den är beredd att satsa på fler jobb och företag. Vi presenterar här tre skarpa förslag som kan genomföras direkt för att ambitionerna ska bli verklighet: Det gäller rejäla satsningar på infrastrukturen, klara spelregler för statlig finansiering av vägar, spår och farleder till hamnarna och, sist men inte minst, att öka sjötransporternas konkurrenskraft genom sänkta farledsavgifter.

– Nästan etthundratusen fartyg passerar varje år våra hamnar. Det motsvarar ett var sjunde minut. Godset ombord utgör 85 % av Sveriges utrikeshandel mätt i vikt, säger Peter Jeppsson, vd i Förbundet Sveriges Hamnar, i samband med att förbundet firar 100-årsjubileum idag. ”Hamnarna fungerar som pumpar i det blodomlopp som transporterna är för industri och handel och är en förutsättning för att svenska företag ska kunna upprätthålla sin internationella konkurrenskraft”, framhåller Peter Jeppsson. – Allianspartiernas viktigaste valfråga gällde fler riktiga jobb och fler företag. Det behövs verkligen. Vi gillar tanken på ett globaliseringsråd, men lika viktigt som det är att diskutera Sveriges framtidsutmaningar är det att regeringen nu gör de satsningar på infrastrukturen som svenska företag behöver för att vara konkurrenskraftiga. För utan ett konkurrenskraftigt näringsliv blir det inte fler jobb. Peter Jeppsson tillägger: Vi anser att Sverige ska satsa på att ha en miljövänlig transportsektor, men framgångsrikt blir miljöarbetet först när alla transportslag betalar sina samhällsekonomiska kostnader i samma mån och när Sverige går i samma takt som övriga EU-länder. Peter Jeppsson understryker betydelsen av att öka sjötransporternas konkurrenskraft. ”Trots det avståndshandikapp som svenska företag har jämfört med konkurrenterna i andra EU-länder och trots att vi är beroende av transporter till havs har Sverige så höga farledsavgifter att villkoren för vårt näringsliv försämras. Om svenska företag ska kunna stå sig i den allt hårdare internationella konkurrensen måste de sänkas.” Med anledning av Sveriges Hamnars 100-årsjubileum publicerar organisationen idag en jubileumsbok som sätter fokus på den mångfacetterade svenska hamnbranschen. ”Vi är övertygade om att den blir en god hjälp för statens hamnförhandlingsman, Bengt Owe Birgersson, när han nu inleder sitt arbete”, avslutar Peter Jeppsson. Ytterligare information: Maria Nygren, vice vd Sveriges Hamnar, tel. 08-762 71 26

Om oss

Sveriges Hamnar är hamnföretagens bransch- och arbetsgivarorganisation. Förbundet är en del av TransportGruppen, som är en förbundsgruppering inom Svenskt Näringsliv.

Dokument & länkar