Björn Nilsson - ny ordförande för Sveriges Hamnar

Vid Sveriges Hamnars årsmöte den 26 maj valdes ny ordförande och styrelse. Till ny ordförande efter PO Jansson, som går i pension, har förbundet valt Björn Nilsson från Karlshamns hamn.

- Jag ser fram emot att ta över stafettpinnen efter PO Jansson. Just nu är Sveriges Hamnar inne i en intensiv spännande period med mycket viktiga frågor på agendan. Med den nya styrelsen har förbundet stora möjligheter att flytta fram positionerna och öka förståelsen för hamnarnas betydelse. Av allt gods som kommer till Sverige passerar över 90 % en av våra medlemshamnar så hamnarnas betydelse för svensk ekonomi och välstånd kan aldrig underskattas, säger Björn Nilsson.

Till ny vice ordförande valdes Johan Röstin, CMP (Copenhagen Malmö Port) och till övriga ledamöter i styrelsen valdes vid årsmötet:

Magnus Kårestedt, Göteborgs Hamn (omval)
Bengt-Erik Bengtsson, Norrköpings Hamn (omval)
Curt Kristoffersson, Umeå Hamn (omval)

Torbjörn Wedebrand, Wallhamn (omval)
Patrik Åman, Mälarhamnar (omval)
Erik Froste, Södertälje Hamn (nyval som ordinarie)

Tommy Halén, Trelleborgs Hamn (nyval)
Peter Jeppsson, VD

Till styrelsens suppleanter valdes:

Tor Dahlberg, Bottenvikens stuveri (omval)
Urban Häggkvist, Sundsvalls Hamn (nyval)
Jo Kristian Okstad, Helsingborgs Hamn (nyval)

Kontaktuppgifter:

Björn Nilsson
Tfn: +46 (0)708-81 51 60
E-post: bjorn.nilsson@karlshamnshamn.se

Mikael Castanius, Branschchef Sveriges Hamnar
Tfn: +46 (0)730 - 44 71 90
E-post: mikael.castanius@transportgruppen.se

Om Sveriges Hamnar
Sveriges Hamnar är ett förbund inom TransportGruppen, som är en förbundsgruppering inom Svenskt Näringsliv. Sveriges Hamnar organiserar 57 företag med drygt 4.000 anställda. TransportGruppen är en samarbetsorganisation för arbetsgivar- och branschförbund inom transportnäringen, inklusive motor- och petroleumbranscherna, samt en förbundsgrupp inom Svenskt Näringsliv.

Taggar:

Om oss

Sveriges Hamnar är hamnföretagens bransch- och arbetsgivarorganisation. Förbundet är en del av TransportGruppen, som är en förbundsgruppering inom Svenskt Näringsliv.

Media

Media

Dokument & länkar