Det behövs dialog mellan Transport och Hamnarbetarförbundet

– Sveriges hamnar – dess aktörer och medarbetare – behöver dialog och inte konfrontation, säger Peter Jeppsson, vd för Sveriges Hamnar och TransportGruppen, med anledning av den pågående hamnstrejken i Göteborgs hamn.

– Sveriges hamnar eftersträvar en dialog där alla tre parter är med; Sveriges Hamnar, Transport och Hamnarbetarförbundet. För att tillsammans rida ut den lågkonjunktur vi befinner oss i och stå starkare inför framtiden är vi mer än någonsin i behov av ett gemensamt avtal. Vårt förstahandsval är ett trepartsavtal med Transport och Hamnarbetarförbundet. På kort sikt kan ett hängavtal för Hamnarbetarförbundet vara ett steg på rätt väg, säger Peter Jeppsson och avslutar:

– Tvisten facken emellan måste få ett slut så att vi tillsammans, alla tre, kan få en samsyn för att rädda våra hamnars konkurrenskraft. En lösning av frågan är mycket viktig för att skapa förtroende i omvärlden. Över 90 procent av allt gods till och från Sverige passerar någon av våra hamnar och blir hamnarna oattraktiva riskerar Sverige att bli oattraktivt.


För mer information kontakta Peter Jeppsson på 0730-447101 eller pressekreterare Dag Gustavsson på 070-3192444

Om oss

Sveriges Hamnar är hamnföretagens bransch- och arbetsgivarorganisation. Förbundet är en del av TransportGruppen, som är en förbundsgruppering inom Svenskt Näringsliv.