Inbjudan till pressträff fredag 22 september kl 12:15

I samband med sitt hundraårsjubileum presenterar Förbundet Sveriges Hamnar sina förväntningar på den kommande allianspolitiken!

År 1906 slöt sig ett antal svenska hamnföretag samman och bildade Norrlands Stuvareförbund. Ett av Sveriges äldsta arbetsgivareförbund hade därmed sett dagens ljus. Hundra år och flera förbundsombildningar senare firar de svenska hamnföretagens bransch- och arbetsgivarförbund Sveriges Hamnar detta jubileum. Den 22 september samlas över 250 personer från branschen och våra intressenter inom politik och näringsliv för att delta i firandet, som går av stapeln i Grand Hotel Vinterträdgården, Stockholm. Förbundet inbjuder härmed till pressträff kl 12:15. Vi kommer då att ge tips om hur den nya alliansregeringen kan göra för att uppnå flera av sina mål enligt valmanifestet. Vi kommer samtidigt att presentera förbundets jubileumsbok, som visar den mångfacetterade hamnbranschen och de skilda funktioner som olika hamnföretag fyller för Sverige och för svensk industri och handel. Välkommen! Deltagare: PO Jansson, Ordförande Sveriges Hamnar Peter Jeppsson, VD Sveriges Hamnar Maria Nygren, vice VD Sveriges Hamnar Tid: 12:15 – 12:35 ca. Plats: Oscarsalongen, ingång Royal, hörnet Blasieholmsgatan – Stallgatan. Information: Maria Nygren, tel. 08-762 71 26 maria.nygren@transportgruppen.se

Om oss

Sveriges Hamnar är hamnföretagens bransch- och arbetsgivarorganisation. Förbundet är en del av TransportGruppen, som är en förbundsgruppering inom Svenskt Näringsliv.

Dokument & länkar