Kommentar till strejken i Göteborgs Hamn

– Det råder en helt orimlig situation när regelverket på arbetsmarknaden tillåter en utbrytarfackförening att ställa sig vid sidan av systemet och i det här fallet världssituationen i stort, säger Peter Jeppsson, vd för Sveriges Hamnar och TransportGruppen, med anledning av den strejk som Svenska Hamnarbetarförbundet inlett i Göteborgs hamn. Peter Jeppsson skriver i dag om den uppkomna situationen på Dagens Industris debattsida tillsammans med Svenskt Näringslivs vd Urban Bäckström.

– Hamnarbetarförbundet, som på sjuttiotalet bröt sig ut ur Svenska Transportarbetareförbundet, går nu ut i strejk i Göteborgs hamn för att de påstår att hamnen är oberörd av omvärldens lågkonjunktur och inte i behov av att anpassa personalstyrkan till denna. Ett uppseendeväckande påstående i det biltillverkande Västsverige. De kräver också att få teckna ytterligare ett kollektivavtal, vid sidan av det som Sveriges Hamnar redan tecknat med Svenska Transportarbetareförbundet, något som skulle kunna innebära en arbetssituation där två personer med samma arbetsuppgifter skulle arbeta på olika villkor.

– Genom sitt agerande riskerar Svenska Hamnarbetarförbundet tilltron till de svenska hamnarna och därmed också företagens vilja att etablera tillverkningsindustri och skapa jobb i Sverige. Även den sedan länge etablerade svenska modellen för spelreglerna på arbetsmarknaden står som förlorare.


För ytterligare information, kontakta Peter Jeppsson VD, tel 0730-44 71 01, eller pressekreterare Dag Gustavsson 070-319 24 44

Om oss

Sveriges Hamnar är hamnföretagens bransch- och arbetsgivarorganisation. Förbundet är en del av TransportGruppen, som är en förbundsgruppering inom Svenskt Näringsliv.

Dokument & länkar