Kommentar till utvidgning av hamnkonflikten

Med anledning av att Svenska Transportarbetareförbundet (Transport) idag har överlämnat varsel om total arbetsnedläggelse (strejk) i Stockholms hamn samt Varbergs hamn och Wallhamn från den 13 juni ger Sveriges Hamnar följande kommentar.

– Det här är en åtgärd som, om den träder i kraft, kommer att åsamka hamnarna, deras kunder, och allmänheten stor skada. I längden innebär det också att de svenska hamnarnas konkurrenskraft hotas och därmed hotas även jobben, säger Peter Jeppsson, vd för Sveriges Hamnar och TransportGruppen.

– Striden handlar om att Transport vill ha till stånd en förändring i kollektivavtalet, som ger dem rätt att bestämma hur arbetstiden i hamnarna ska förläggas, vilket är en orimlighet för arbetsgivarna. Den som driver hamnverksamheten måste kunna lägga ordinarie arbetstid i scheman som svarar mot de behov som kunderna har och de krav som kunderna ställer på en modern hamn, fortsätter Peter Jeppsson.

Sveriges Hamnar accepterade i förra veckan medlarnas bud, som innebar lönehöjningar väl i nivå med vad andra på arbetsmarknaden, t ex sjuksköterskorna, fått, medan Transport valde att avvisa medlarbudet. Skälet man angav var bland annat att man ville ha större lönehöjning och den ovan redovisade förändringen av avtalets regler om arbetstidsförläggning.


För mer information i samband med konflikten kontakta VD Peter Jeppsson, tfn: 08-762 71 01 eller pressekreterare Dag Gustavsson, tfn: 08-762 71 69, 070-319 24 44

Om oss

Sveriges Hamnar är hamnföretagens bransch- och arbetsgivarorganisation. Förbundet är en del av TransportGruppen, som är en förbundsgruppering inom Svenskt Näringsliv.

Dokument & länkar