Sveriges Hamnar kommenterar val av ”hamnförhandlingsman”: Marknaden måste visa vägen för politiken och inte vice versa!

Idag har regeringen utsett Bengt-Owe Birgersson till statlig förhandlingsman med uppdrag att föreslå regeringen vilka svenska hamnar som ska pekas ut som nationellt strategiska.

– Vi är glada över regeringens val av förhandlingsman, säger Maria Nygren vice VD Sveriges Hamnar. Bengt Owe Birgersson ledde med framgång den statliga godstransportdelegationen där Sveriges Hamnar ingick och vi ser fram emot ett fortsatt gott samarbete. – Vi är mycket nöjda med att terminalernas viktiga roll i transportsystemet uppmärksammas, fortsätter Maria Nygren. Transportmönstren i Sverige är dock komplicerade och de svenska hamnarna fyller alla sina olika funktioner för svensk export och import, på nationell, regional eller lokal nivå. Förhandlingsarbetet bör därför också omfatta att tydliggöra statens åtagande så att det går att förstå vad det kommer att innebära att vara en ”strategisk hamn”. Det är bra att de kriterier som ska ligga till grund för ett utpekande tas fram i samarbete mellan olika parter och vi förväntar oss att kunna ta en aktiv roll i det arbetet. Det är oerhört viktigt att få en god balans mellan statens roll som förutsättningsskapare och marknadens krafter att skapa effektiva transportlösningar. Med andra ord ska marknaden visa vägen för politiken och inte tvärtom. – Förslagen om att se över kombiterminalernas placering och att ”hamnförhandlaren” ska samverka med Banverket inger hopp om en bättre samordnad infrastrukturplanering i framtiden, menar Maria Nygren. En kombiterminal i eller i nära anslutning till hamnen är i många fall en optimal lösning. Det är också bra att ansvarsfördelningen för farlederna ska genomlysas. Ytterligare upplysningar: Charlotta Hök, branschexpert tel. 08-762 71 69 eller 0730-44 71 69.

Om oss

Sveriges Hamnar är hamnföretagens bransch- och arbetsgivarorganisation. Förbundet är en del av TransportGruppen, som är en förbundsgruppering inom Svenskt Näringsliv.

Dokument & länkar