Transport äventyrar hamnföretagens framtid

– Vi vill skapa ett avtal i tiden som kan minska övertidsarbetet och skapa fler jobb. Detta är en absolut förutsättning för att säkra hamnföretagens konkurrenskraft och därmed säkra jobben i branschen, säger Peter Jeppsson, vd för Sveriges Hamnar och Transportgruppen i en kommentar till Transports konfliktvarsel.

Detta är inte i första hand en lönekonflikt. Det är facket som vill öka sin makt över om och när arbete ska utföras, något som strider mot hur den övriga arbetsmarknaden fungerar. Detta förespråkar Transport i ett läge då parterna under fler år diskuterat behovet av att reformera avtalet som är 34 år gammalt. Vi måste kunna säkerställa servicen till våra kunder på de tider som efterfrågas. Genom sitt agerande äventyrar Transport de svenska hamnföretagens framtid.

Sveriges Hamnar vill reformera avtalet tillsammans med Transport och därmed:
- Säkerhetsställa hamnföretagens konkurrenskraft för att möjliggöra en ökad sysselsättning och trygga anställningsvillkor.
- Omvandla övertidsarbete till fasta anställningar

– Vi vill förbättra arbetssituationen och öka sysselsättningen i branschen. Utifrån detta perspektiv förstår vi inte hur Transport och Per Winberg resonerar. Vi vill förbättra villkoren för hans medlemmar, men han vägrar att diskutera detta.

Svenska Transportarbetareförbundets har varslat om övertidsblockad och nyanställnings- och inhyrningsblockad från den 26 maj. Transports krav är att få vetorätt beträffande förläggningen av arbetstid.


För mer information kontakta VD Peter Jeppsson, tfn: 08-762 71 01, 0730-44 71 01 eller pressekreterare Dag Gustavsson, tfn: 08-762 71 69

Om oss

Sveriges Hamnar är hamnföretagens bransch- och arbetsgivarorganisation. Förbundet är en del av TransportGruppen, som är en förbundsgruppering inom Svenskt Näringsliv.

Dokument & länkar