AkademikerAlliansen får ny ordförande

Sveriges Ingenjörers förhandlingschef för offentlig sektor, Ove Rang, har utnämnts till ordförande i AkademikerAlliansens förhandlingsdelegation.

AkademikerAlliansen är en organisation för förhandlingssamverkan i kommuner och landsting mellan 17 Sacoanslutna förbund. Förhandlingsdelegationen leder det löpande arbetet.

– AkademikerAlliansen är en stark part på svensk arbetsmarknad och jag är väldigt glad att som ordförande få möjligheten att bidra i arbetet med att utveckla arbetslivet för akademiker inom kommun och landsting, säger Ove Rang.  

Totalt representeras 55 000 tjänstemän i landets kommuner, landsting och regioner. Drygt 7 000 av dem är medlemmar i Sveriges Ingenjörer.

– Jag tycker det är viktigt att utbildning lönar sig för individen. Det är ingen naturlag att välutbildade ska ha sämre villkor enbart för att de arbetar inom offentlig sektor. Dessutom väntar en snabb teknikutveckling inom hela välfärdssektorn. En förutsättning för att lyckas är att villkoren i sektorn lockar till sig många med hög kompetens, säger Ove Rang. 

AkademikerAlliansen tecknar kollektivavtal på central nivå med motparterna SKL och Pacta om bland annat löner, semester, sjukersättning, föräldraledighet och pensioner. 

Klickar här för att läsa mer

För ytterligare information:
Ove Rang, ordförande förhandlingsdelegationen, AkademikerAlliansen & förhandlingschef offentlig sektor, Sverige Ingenjörer: ove.rang@sverigesingenjorer.se / 070-960 32 89 

Besök även www.akademikeralliansen.se eller följ @AkademikerA på Twitter 

Sveriges Ingenjörer är fackförbund och intresseorganisation för landets högskoleutbildade ingenjörer.
Det är med sina ca 150 000 medlemmar det största förbundet inom akademikerfederationen Saco.
Se även www.sverigesingenjorer.se

Taggar:

Om oss

Sveriges Ingenjörer är fackförbund och intresseorganisation för landets högskoleutbildade ingenjörer. Det är med sina 150 000 medlemmar det största förbundet inom akademikerfederationen Saco. Se även www.sverigesingenjorer.se

Prenumerera

Media

Media